Onderzoeksprojecten

Vogeltrekstation organiseert gestandaardiseerde projecten met als doel het vergaren van kennis over trek, aantallen, overleving en reproductie van verschillende vogelgroepen. Daarnaast hebben we ook een aantal samenwerkingsverbanden waarin we bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

CES

RAS

Zoönose

Ring-MUS

Pullen

Nestkast

CAPS

Boerenzwaluw