Ringersvereniging

De Ringersvereniging is opgericht in 1990 als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid om het vogelringwerk in Nederland in stand te houden en te verbeteren en de belangen van haar leden te behartigen bij instanties zoals Vogeltrekstation (VT), het NIOO-KNAW en overheden.

Het bestuur van de Ringersvereniging denkt daartoe mee met Vogeltrekstation en NIOO-KNAW over het te volgen beleid rond het vogelringwerk in Nederland en is lid van het Managementteam van Vogeltrekstation. Met Vogeltrekstation worden projecten ontwikkeld en waar mogelijk samen met de leden uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is de vervaardiging van een Ringatlas en het Ringershandboek.

De Ringersvereniging heeft aandacht voor de financiering van het ringwerk en het zoeken naar mogelijkheden voor een intensiever gebruik van de ringgegevens. Daarnaast streeft de vereniging naar verbreding van kennis en vaardigheden van ringers en is daarom nauw betrokken bij het vorm geven van opleiding en certificering van ringers.

  • Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van de Ringersvereniging en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).
  • De Ringersvereniging organiseert samen met Vogeltrekstation certificeringsdagen.
  • Leden worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging door middel van een Nieuwsbrief.
  • Voorafgaand aan de jaarlijkse ‘Ringersdag’ organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering. Leden kunnen dan zaken aan de orde stellen die hen bezighouden, ook worden de jaarrekening en begroting besproken en vindt wisseling van bestuursleden plaats.

Lid worden

Alle ringers en aspirant-ringers kunnen lid worden van de Ringersvereniging. Leden oefenen via dit lidmaatschap invloed uit op het beleid van Vogeltrekstation. Daarnaast kan het bestuur donateurs tot de vereniging toelaten.

Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden onder opgave van naam, adres, e-mail en nummer ringmachtiging. Kosten: 10 euro per jaar.

Aanmelden

Bestuur

Tijs van den Berg (voorzitter, 2018)

Erik Kleyheeg (secretaris, 2018)

Marcel Sandifort (penningmeester, 2017)

Raymond Klaassen (lid, 2015)

Johannes Ruurd Fokkens (lid, 2019)

Marcel Slaterus (lid, 2023)

Leden worden van harte uitgenodigd om zaken waar zij tegenaan lopen met het bestuur te delen door één van de bestuursleden te benaderen of te mailen naar het algemene e-mailadres. 

Johannes, Tijs, Raymond, Erik, Marcel, Marcel

KvK: 20124589

Het bestuur werkt waar mogelijk volgende de Code Good Governance voor non-profit organisaties