Toegankelijkheid

Bij deze webwinkel is aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor gebruikers met een beperking. Een toegankelijkheidsverklaring volgt later.