CES

CES staat voor Constant Effort Site en is een project wat wordt georganiseerd in samenwerking met Sovon.

De CES-locaties liggen voornamelijk in rietvelden, struwelen en bosgebieden. Door de vangsten in de verschillende gebieden te vergelijken kan ook een relatie tussen biotoop en populatie worden verkregen.

Het CES-project verschaft aanvullende informatie op verschillende nationale en Europese vogelonderzoeksprojecten zoals broedvogelinventarisaties, nestkaartproject en ringonderzoek aan trekvogels. 

Geschiedenis

CES projecten worden sinds 1983 in Groot-Brittannië door de British Trust for Ornithology (BTO) gedraaid. Aanvankelijk lag de nadruk op het produceren van een 'Ring index' van de veranderingen in de adulte populatie, maar tegenwoordig krijgt de verhouding juveniel-adult en de overleving de meeste aandacht.

In Engeland zijn ongeveer 120 CES-vangplaatsen operationeel. In Nederland zijn dit er ongeveer 50. Tijdens CES wordt met dezelfde netopstelling op dezelfde locatie in dezelfde periode jaar na jaar gevangen.

Ook in Noord-Amerika en Canada is men, uit bezorgdheid over de achteruitgang van zangvogels, begonnen met het opzetten van CES-vangplaatsen naar Engels model. Daar wil men vooral inzicht krijgen op de onderliggende processen van deze achteruitgang. Het Nederlandse CES-project wordt ondersteund door de Gegevens-autoriteit Natuur (i.o.).

Wat is CES?

Maurice Willemsen van Vogelringstation de Haar legt aan Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek uit wat CES betekent.

Handleiding CES
Vangtijden CES

Vangperiodes

Periode Begin Eind
1 13 april 23 april
2 22 april 3 mei
3 2 mei 13 mei
4 12 mei 23 mei
5 22 mei 2 juni
6 31 mei 12 juni
7 11 juni 22 juni
8 20 juni 2 juli
9 1 juli 12 juli
10 11 juli 23 juli
11 21 juli 2 aug
12 1 aug 13 aug