CAPS

CAPS is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Dierecologie (NIOO-KNAW), het Vogeltrekstation (NIOO-KNAW), Sovon Vogelonderzoek Nederland, het Institute for Water and Wetland Research van de Radboud Universiteit Nijmegen en Vogelbescherming Nederland.

Logo CAPS


Het Centre for Avian Population Studies (CAPS) is hét netwerk- en kenniscentrum voor onderzoek naar vogelpopulaties. Het CAPS doel: op basis van demografische data van vogelpopulaties en wetenschappelijke analyses, advies geven aan vormgevers en uitvoerders van beleid, beheer en bescherming van de leefomgeving. Lees meer over de activiteiten van CAPS op avianpopulationstudies.org


CAPS wordt geleid door een Stuurgroep, waarin de vijf samenwerkende organisaties vertegenwoordigd zijn. 

 Partners Stuurgroep
Afdeling Dierecologie, NIOO-KNAW Bart Nolet, PhD
Vogeltrekstation Henk van der Jeugd, PhD
Sovon Vogelonderzoek Nederland Hans Schekkerman, PhD
Institute for Water and Wetland Research, Radboud Universiteit Nijmegen Eelke Jongejans, PhD
Vogelbescherming Nederland Janske van de Crommenacker, PhD