RAS

Retrapping Adults for Survival is een ringproject van Vogeltrekstation dat zich specifiek richt op het meten van de overleving van Nederlandse broedvogels.

Het project is gestart in 1998, maar gaandeweg zijn ook oudere gegevens met terugwerkende kracht aan het RAS-programma toegevoegd. Het doel van het project is om zoveel mogelijk terugvangsten of waarnemingen van één vogelsoort binnen een vastomlijnd gebied te verzamelen, die het mogelijk maken om de overlevingskansen van een reeks van vogels te volgen.

Het ringwerk voor het RAS project vindt met name plaats gedurende het broedseizoen, en richt zich in de eerste plaats op de volwassen broedvogels. Daarnaast worden ook vaak de jonge vogels (in het nest) geringd, omdat een deel van deze vogels later als broedvogel terug kan keren naar hetzelfde gebied.

De terugvangsten of waarnemingen van vogels, die in vorige jaren zijn geringd, kunnen worden gebruikt om de overlevingskansen te berekenen. Een hoge graad van plaatstrouw bij broedende adulte vogels maakt het vergaren van ring- en terugvangstgegevens tot een efficiënt middel om de overlevingskansen van adulte vogels te meten en te volgen.

Het project is zo eenvoudig en flexibel mogelijk ontworpen zodat het kan worden aangepast aan de specifieke kenmerken van de soort die wordt gevolgd.

Handleiding RAS

 

Blauwe reiger

In 2023 hebben we een nieuw RAS project met een nieuwe soort toegevoegd namelijk de blauwe reiger. Foto: B. van den Brink

Meedoen?

Meedoen aan een RAS-project is relatief eenvoudig. Indien u een goede kandidaatsoort heeft die u gedurende een langere periode kunt bestuderen in een geschikt terrein en met een voldoende grote steekproef, kunt u een projectaanvraag indienen bij Vogeltrekstation. In samenwerking met de Plaatsings- en Wetenschapscommssie beoordeelt Vogeltrekstation dan of uw project in aanmerking komt voor deelname. Voordat u uw aanvraag indient. Onderstaand document geeft een overzicht van belangrijke punten voor een succesvol RAS project.

Tips voor een succesvol RAS project