Wie was MM van Esveld?

Volgens de stukken die bewaard zijn gebleven zou Meindert Menno van Esveld van 1911 t/m 1919 vogels geringd hebben, en in onze archieven zijn ringgegevens van enkele tientallen door hem geringde vogels per jaar aanwezig. Van Esveld ringde vooral nestjonge vogels van algemene soorten zoals spreeuw, 'zwarte lijster' (merel), heggenmus, huismus, koolmees, 'zwartkopmees' (matkop of glanskop), roodborst, patrijs, groenling, grauwe vliegenvanger, groene specht en 'bastaard nachtegaal' (heggenmus).

Meindert Menzo van Esveld werd geboren in 1889 te Nijkerk. Toen hij de eerste 15 spreeuwen ringde op 24 mei was hij 22 jaar oud. Op 31 juli 1924 trouwde hij met Martina Lasterie, in 1897 geboren te Renkum. In 1930 kregen ze een dochter: Martine van Esveld. Martine trouwde in 1957 weer met Wybren Sipke Callenbach, directeur van de bekende uitgeverij Callenbach te Nijkerk.

Meindert Menzo van Esveld had een stoffen- en kledingzaak in Nijkerk en was vele jaren penningmeester van het plaatselijke schoolbestuur. Meinder Menzo van Esveld overleed op 10 september 1949 te Ermelo op 60 jarige leeftijd.