Opleiding tot ringer

Om een opleiding te starten, moet u goedkeuring krijgen van Vogeltrekstation. U dient een aanvraag in met een opleidingsplan, en dat moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld een mentor hebben en daarnaast nog twee andere opleiders. Ook moet u een idee hebben van hoe uw opleiding eruit gaat zien, en aan wat voor soort projecten u deel wilt nemen.

Na minimaal twee jaar en een minimumaantal gehanteerde vogels, kan uw mentor bij ons aangeven dat u klaar bent voor uw eigen machtiging. Hiervoor moet u een theorie-examen afleggen (dat gaat nu uitsluitend over GRIEL) en een praktijkexamen afleggen bij een examinator. Heeft u opleiding gedaan in twee soortgroepen, dan moet u per soortgroep een praktijkexamen afleggen.

Als u succesvol examen heeft gedaan, dan ontvangt u uw eigen machtiging. U mag nu zelfstandig vogels ringen!

Begeleiding

Het opleiden van aspirant-ringers tot zelfstandige ringers is één van de belangrijke taken waar we als Vogeltrekstation en ringers gezamenlijk voor staan. Immers, alleen door aspirant-ringers een volwaardige en uniforme opleiding te bieden waarin alle aspecten van het moderne ringwerk aan bod komen, kunnen we de kwaliteit van het ringwerk in Nederland waarborgen en zo mogelijk verhogen. Om deze reden is de aspirant-ringer verplicht om een mentor en twee opleiders op te geven voor de opleiding. Minimaal één van deze opleiders moet van een andere plek zijn dan uw mentor.

Handleiding begeleiding aspirant ringer

Examen

De mentor bepaalt of het tijd is voor een examen. Hij of zij neemt contact op met Vogeltrekstation om aan te geven dat de aspirant klaar is om zelfstandig aan de slag te gaan. De aspirant wordt dan gevraagd zijn/haar aspirant-portfolio op te sturen zodat Vogeltrekstation kan controleren of de leerdoelen zijn behandeld en het minimaal aantal vogels is gehaald.

Wanneer uit het portfolio blijkt dat aan alle eisen is voldaan, wordt er een examen georganiseerd. Dit bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste moet er een GRIEL-examen worden gehaald. Administratie is een heel belangrijk onderdeel van ringwerk; als de gegevens niet goed worden vastgelegd dan is alles voor niets. Het GRIEL-examen is een theoretisch examen dat thuis achter de computer kan worden uitgevoerd.

Wanneer het GRIEL-examen met een voldoende is afgesloten, wordt het praktijkexamen georganiseerd. Vogeltrekstation gaat op zoek naar een examinator voor de aspirant. Het examen vindt plaats op een plek waar de aspirant nog niet eerder geweest is, en het examen wordt afgenomen door een ringer die de aspirant niet kent. Dit is om te zorgen dat de aspirant objectief wordt beoordeeld. Tijdens het praktijkexamen stelt de examinator vragen om de soorten- en vogelkennis te testen. Tevens wordt er gelet op de vaardigheid in het hanteren en ringen aanleggen.

Na afloop vult de examinator een beoordelingsformulier in en stuurt deze op naar Vogeltrekstation. Wanneer het praktijkexamen voldoende is gemaakt, is de aspirant echt klaar met de opleiding, en krijgt hij of zijn een eigen machtiging om zelfstandig vogels te mogen ringen.

Aanmeldprocedure

Wanneer u een mentor en twee opleiders heeft gevonden, gaat u samen in gesprek om een opleidingstraject uit te stippelen. Welke vaardigheden wilt u allemaal leren, hoeveel vogels gaat u hanteren en ringen, en hoeveel tijd heeft u daarvoor nodig? Aan welke projecten gaat u bijdragen, of gaat u misschien zelf een project opstarten? Hoe gaan uw opleiders bijdragen aan uw opleiding? Allemaal vragen om goed over na te denken voor u begint.

Handleiding voor potentiele aspiranten

 

Wanneer u een plan heeft bedacht, vult u samen met uw mentor het aanvraagformulier in. Vogeltrekstation stuurt deze door naar de (regionale) soortcoördinator (regiocoördinator STONE, WRN, kerkuilenwerkgroep, STORK etc.) indien deze aanwezig is. Zij toetsen of uw plannen overeenkomen met de werkwijze voor deze soortgroep en beoordelen of uw plannen passen binnen het onderzoek dat al plaatsvindt in de regio.

Bij positieve reactie vanuit de soortcoördinator worden uw plannen voorgelegd aan de Plaatsings- en WetenschapsCommissie (PWC). Deze commissie bestaat uit (beroeps-)ringers. Twee leden van de PWC toetsen of uw opleidingsplannen (1) haalbaar zijn en of deze (2) voldoende wetenschappelijke basis hebben. Als er iets niet helemaal duidelijk is, vraagt de PWC om opheldering en/of aanvullende informatie. Hier neemt Vogeltrekstation dan contact over op met de aanvrager.

Wanneer alles duidelijk is en de PWC akkoord geeft, mag de aanvrager zich aspirant-ringer noemen en de opleiding beginnen. Vogeltrekstation stuurt de aspirant-ringer een aspirant-verklaring en een aspirant-portfolio om de leerdoelen in af te tekenen en de gehanteerde vogels bij te houden.

De ringersopleiding kost €15,- per jaar. Dit is om de administratieve kosten die Vogeltrekstation heeft aan de opleiding te dekken. Net als de machtiging van ringers, dienen aspirant-verklaringen jaarlijks per 1 maart verlengd te worden. Wanneer een aspirant zich aanmeldt na 1 november hoeft hij/zij geen kosten meer te betalen voor dat jaar.

Vogeltrekstation probeert aspirant aanvragen binnen zes weken af te handelen, maar vanwege de vele betrokkenen is dit niet altijd mogelijk. Houd hier rekening mee bij het plannen van uw opleiding voor het komende seizoen.

Aanmelden tot aspirant ringer   (deze link download een word document)