Naar content

Werkbezoek Koning focust op meer kennis over zoönosen

Tijdens een informeel werkbezoek aan het NIOO-KNAW liet Zijne Majesteit de Koning zich woensdag 6 juli informeren over hoe ecologische kennis kan bijdragen aan het begrijpen en voorspellen van uitbraken van zoönotische infectieziekten. Tijdens een rondetafelgesprek benadrukte hoofd Vogeltrekstation van het NIOO-KNAW Henk van der Jeugd het belang van surveillance van wilde vogels, die gastheer kunnen zijn van ziekten als hoog-pathogene aviaire influenza en West Nijl virus. De surveillance van wilde vogels wordt uitgevoerd door goed opgeleide vrijwillige vogelringers en wordt gezamenlijk vormgegeven door het Erasmus MC, de Ringersvereniging en NIOO-KNAW. Met de surveillance kan circulatie in een vroeg stadium worden aangetoond zodat adequate maatregelen kunnen worden getroffen. Inmiddels heeft de surveillance al belangrijke informatie opgeleverd over het voorkomen van twee nieuwe door muggen overdraagbare infectieziekten in Nederland: het Usutu virus (vanaf 2016) en het West Nijl virus (in 2020).

Voorzitter van de Ringersvereniging Tijs van den Berg benadrukte dat een dergelijke grootschalige surveillance niet kan worden vormgegeven zonder de inzet van honderden vrijwilligers, maar uitte wel zorgen over de continuïteit ervan. “De surveillance levert cruciale informatie op over infectieziekten die een volksgezondheidsrisico kunnen opleveren, maar is op dit moment niet geborgd met overheidsfinanciering. Opzet en coördinatie vanuit onderzoeksprojecten door wetenschappelijke instituten waarborgt een goede wetenschappelijke verankering, maar op de langere termijn zal de surveillance door de Rijksoverheid financieel gedragen moeten worden”.

Erasmus MC-onderzoeker Reina Sikkema benadrukt dat deze surveillance in de toekomst waarschijnlijk nog belangrijker wordt, omdat er een toename wordt verwacht van verschillende door muggen overdraagbare virussen en infectieziektes. Nederland is één van de dichtstbevolkte natuurlijke delta’s, waar mensen, vogels en gehouden dieren dicht op elkaar leven, en daardoor ook een mogelijke hotspot voor infectieziekten. De gevolgen van klimaatverandering zullen ons landschap bovendien verder gaan beïnvloeden, waarbij met name in de laagstgelegen gebieden een toename te verwachten is van zilte, natte natuur. “Waar deze in de buurt van stedelijke gebieden ligt kan dit een extra risico op besmetting met infectieziekten tot gevolg hebben, en dit risico moet daarom worden meegewogen bij de vormgeving van een gebied”.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.onehealthpact.org en https://convergence.nl/nl/pandemic-disaster-preparedness/

 

Foto: Milette Raats, KNAW

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg

Begin met winkelen

Kies opties