De meest en breedst geaccepteerde taxonomische volgorde in Europa, ook nog in het jaar 2004, is die van Voous (1977). Ook Cramp (1977-1994) houdt die volgorde aan, met slechts een paar kleine uitzonderingen.

 • Qua systematiek baseert het Vogeltrekstation zich volledig op Voous (1977).
 • Voor de ondersoorten is Vaurie (1959) en Vaurie (1965) onze leidraad.
 • Wij lezen de mededelingen van de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA) omtrent de aanpassingen in de taxonomie en nomenclatuur en constateren (Bijlsma ... et al. 2001) dat deze aanpassingen "niet alle internationaal geaccepteerd" zijn.
 • Natuurlijk proberen we de literatuur een beetje bij te houden: Beaman (1994), Clements (2000), Howard & Moore (2003), Shirihai et al (2001), Sibley & Monroe (1990), Walters (1997), Wells (1998), van den Berg & Bosman (2001), Bijlsma et al (2001).

 

Vogelgroepen
Om ieder misverstand en verwarring te vermijden over wat bedoeld wordt bij de omschrijving van vogelGROEPEN, zoals die vaak in de ringvergunning staan vermeld, volgen hier de definities die wij op het Vogeltrekstation hanteren.

 • zwanen: orde Anseriformes, familie Anatidae, genus: Cygnus.
 • ganzen: orde Anseriformes, familie Anatidae, genus: Anser, Branta en Alopochen (euringcode 01570 t/m 01700).
 • eenden: orde Anseriformes, familie Anatidae, genus: Tadorna, Anas, Aythya, Somateria, Melanitta, Bucephala en Mergus (euringcode 01710 t/m 02230).
 • roofvogels: orde Accipitriformes familie Accipitridae (euringcode 02300 t/m 03000) en Pandionidae (euringcode 03010). orde Falconiformes families Falconidae (euringcode 03020 t/m 03210).
 • steltlopers (waders): volgens Prater et al (1977): de orde Charadriiformes, zonder de families Stercorariidae, Laridae, Sternidae, Rynchopidae, Alcidae. In de Nederlandse praktijk: de families Haematopodidae (Scholeksters), Recurvirostridae (Kluten), Charadriidae (Plevieren) en Scolopacidae (strandlopers, snippen, houtsnippen, grutto's, wulpen en ruiters, steenlopers en franjepoten), (euringcode 04500 t/m 05650).
  • plevieren: orde Charadriiformes, familie Charadriidae, genus: Charadrius, Pluvialis, Hoplopterus, Chettusia en Vanellus (euringcode 04690 t/m 04930).
  • strandlopers: orde Charadriiformes, familie Scolopacidae, subfamilie Calidridinae, genus: Aphriza, Calidris, Eurynorhynchus, Limicola, Micropalama, Tryngites en Philomachus (euringcode 04940 t/m 05170).
  • snippen: orde Charadriiformes, familie Scolopacidae, subfamilie Gallinagininae, genus: Lymnocryptes, Gallinago, Limnodromus (euringcode 05180 t/m 05280.
  • houtsnippen: orde Charadriiformes, familie Scolopacidae, subfamilie Scolopacinae, genus: Scolopax (euringcode 05290 t/m 05310).
  • grutto's, wulpen en ruiters: orde Charadriiformes, familie Scolopacidae, subfamilie Tringinae, genus: Limosa, Numenius, Bartramia, Tringa, Xenus, Actitis, Heteroscelus en Catoptrophorus (euringcode 05320 t/m 05600).
  • steenlopers: orde Charadriiformes, familie Scolopacidae, subfamilie Arenariinae, genus: Arenaria (euringcode 05610 t/m 05620).
  • franjepoten: orde Charadriiformes, familie Scolopacidae, subfamilie Phalaropodinae, genus: Phalaropus (euringcode 05630 t/m 05650).
 • meeuwen: orde Charadriiformes, familie Laridae, genus: Larus, Rhodostethia, Rissa en Pagophila (euringcode 05710 t/m 06040).
 • sterns: orde Charadriiformes, familie Sternidae - genus Gelochelidon, Sterna, Chlidonias, Anous en Gygis (euringcode 06050 t/m 06310).
 • uilen: orde Strigiformes, familie Tytonidae, genus: Tyto, soort Tyto alba (euringcode 07350) en Strigidae, genus: Otus, Bubo, Ketupa, Nyctea, Surnia, Glaucidium, Micrathene, Ninox, Athene, Strix, Asio en Aegolius (euringcode 07360 t/m 07710).
 • zangvogels: orde Passeriformes, families: Dendrocolaptidae, Cotingidae, Tyrannidae, Pittidae, Alaudidae, Hirundinidae, Motacillidae, Campephagidae, Pcynonotidae, Ptilogonatidae, Bombycillidae, Cinclidae, Troglodytidae, Mimidae, Prunellidae, Turdidae, Sylviidae, Muscicapidae, Rhipiduridae, Monarchidae, Timalidae, Aegithalidae, Paridae, Sittidae, Tichodromadidae, Certhiidae, Remizidae, Nectariniidae, Dicaeidae, Zosteropidae, Meliphagidae, Oriolidae, Laniidae, Dicruridae, Corvidae, Sturnidae, Passeridae, Ploceidae, Estrildidae, Vireonidae, Fringillidae, Parulidae, Coerebidae, Thraupidae, Emberizidae, Icteridae. (euringcode 09020 en hoger).
  • piepers: orde Passeriformes, familie Motacillidae, genus Anthus (euringcode 10020 t/m 10143).
  • lijsters: orde Passeriformes, familie Turdidae, genus Turdus (euringcode 11820 t/m 12060).

 

Etymologie = de oorsprong en betekenis van vogelnamen
Voor sommigen is de oorsprong en betekenis van de Latijnse en Nederlandse vogelnamen intrigerend. Dan is het de moeite waard Blok & ter Stege (2000), Eigenhuis (2004) en Gotch (1995) te lezen.

Literatuur

 • Beaman M. 1994. Palearctic Birds. A checklist of the birds of Europe, North Africa and Asia north of the foothills of the Himalayas. Harrier Publications, Stonyhurst, England. ISBN 0-9523391-0-2.
 • Berg van den A.B. & Bosman C.A.W. 2001, tweede herziene druk. Zeldzame vogels van Nederland. Avifauna van Nederland 1. GMB Uitgeverij / Stichting Uitgeverij van de KNNV, Haarlem / Utrecht. ISBN 90-74345-13-1.
 • Bijlsma R.G. & Hustings F. & Camphuysen C.J. 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland. Avifauna van Nederland 2. GMB Uitgeverij / Stichting Uitgeverij van de KNNV, Haarlem / Utrecht. ISBN 90-74345-21-2.
 • Blok H. & Stege H. ter 2000, tweede verbeterde druk. De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis. Leidschendam/Waalre, eigen uitgave. ISBN geen.
 • Clements F.F. 2000. Birds of the World. A Checklist. Ibis Publishing Compagny; Vista, CA, USA. ISBN 0-934797-16-1.
 • Cramp S. et al. (eds) 1977-1994. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa: The Birds of the Western Palearctic. 9 volumes. Oxford University Press, Oxford.
 • Eigenhuis K.J. 2004. Verklarend en Etymologisch Woordenboek van de Nederlandse vogelnamen. Amsterdam, Stichting Dutch Birding Association. ISBN 90-808433-1-8.
 • Gotch A.F. 1995. Latin Names Explained. A Guide to the Scientific Classification of Reptiles, Birds & Mammals. London, Cassell. ISBN 07137-2565-6.
 • Howard R. & Moore A. 2003. Complete checklist of the Birds of the World. 3e Edition. London, Helm. ISBN 0-7136-6536-X.
 • Prater A.J. & Marchant J.H. & Vuorinen J. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. UK, Tring. geen ISBN.
 • Shirihai H. & Gargallo G. & A.J. Helbig & A. Harris & D. Cottridge 2001. Sylvia warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia. London. ISBN 0-7136-3984-9.
 • Sibley C.G. & Monroe B.L. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. New Haven, Yale University Press. ISBN 0-300-04969-2.
 • Sibley C.G. & Monroe B.L. 1993. A Supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the World. New Haven, Yale University Press. ISBN 0-300-05549-8.
 • Vaurie C. 1959. The Birds of the Palearctic Fauna, Passeriformes. H.H.&G. Witherby, London.
 • Vaurie C. 1965. The Birds of the Palearctic Fauna, Non-Passeriformes. H.H.&G. Witherby, London.
 • Voous K.H. 1977. List of Recent Holarctic Bird Species. Published for The Britisch Ornithologists' Union by Academic Press.
 • Walters M. 1997. Complete checklist Vogels van de Wereld. Tirion. IBSN 90-5210-243-0.
 • Wells M.G. 1998. World Bird Species Checklist. Worldlist, Bushey, UK. ISBN 0-9532420-0-5.