U kunt alleen vogels vangen en ringen indien u in bezit bent van een geldige machtiging tot het vangen en ringen van vogels van het Vogeltrekstation.

Deze machtigingen worden kosteloos verstrekt aan vrijwilligers. Machtigingen voor specifieke onderzoeksprojecten uitgevoerd door professionele organisaties zijn onderhevig aan leges.

Iedereen kan een ringmachtiging aanvragen. U dient echter eerst een opleiding te doorlopen, en vervolgens met goed gevolg een examen af te leggen voordat uw machtigingsaanvraag kan worden gehonoreerd.

Hoe ziet een ringmachtiging er uit? Bekijk een voorbeeld van een ringmachtiging.

Uw machtiging geeft u het recht om vogels te mogen vangen ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden. Aan uw machtiging zijn voorwaarden verbonden. Zorgt u ervoor dat u deze voorwaarden strikt naleeft.

Op uw machtiging wordt vermeld met welke vangmiddelen u vogels mag vangen, in welke terreinen, en eventueel in welke tijden van het jaar. Doorgaans wordt een machtiging slechts afgegeven voor één of enkele soorten of soortgroepen. U kunt uw eigen ringmachtiging bekijken, downloaden of printen door in te loggen op uw GRIEL-account. Ga dan naar 'Mijn administratie' -> 'Mijn machtiging'.

Op uw ringmachtigin staan alle ringprojecten waaraan u deelneemt vermeld. Als u een nieuw project wil starten moet u daarvoor een voorstel indienen. In deze aanvraag komt informatie te staan over de onderzoeksvraag, de deelnemende ringers, locatie etc. Een nieuw project aanvragen kan via het digitale aanvraagformulier.

Uw machtiging is één jaar geldig. U dient zelf elk jaar een verzoek tot verlenging van uw machtiging in te dienen bij Vogeltrekstation. Dat is tevens het moment om wijziging of uitbreiding van uw machtiging aan te vragen. U kunt uw machtiging alleen verlengen indien u uw gegevens van het afgelopen jaar heeft ingevoerd via GRIEL.