Voordat u kunt beginnen aan de ringersopleiding wordt uw aanvraag getoetst door de PWC. Zij controleert of aan alle eisen wordt voldaan en of het geplande opleidingstraject haalbaar is.

Aanmeldingsprocedure

Opleidingsplan bedenken

Wanneer u een mentor en twee opleiders heeft gevonden, gaat u samen in gesprek om een opleidingstraject uit te stippelen. Welke vaardigheden wilt u allemaal leren, hoeveel vogels gaat u hanteren en ringen, en hoeveel tijd heeft u daarvoor nodig? Aan welke projecten gaat u bijdragen, of gaat u misschien zelf een project opstarten? Hoe gaan uw opleiders bijdragen aan uw opleiding? Allemaal vragen om goed over na te denken voor u begint.

Wanneer u een plan heeft bedacht, vult u samen met uw mentor het aanvraagformulier in. Vogeltrekstation stuurt deze door naar de (regionale) soortcoördinator (regiocoördinator STONE, WRN, kerkuilenwerkgroep, STORK etc.) indien deze aanwezig is. Zij toetsen of uw plannen overeenkomen met de werkwijze voor deze soortgroep en beoordelen of uw plannen passen binnen het onderzoek dat al plaatsvindt in de regio.

PWC

Bij positieve reactie vanuit de soortcoördinator worden uw plannen voorgelegd aan de Plaatsings- en WetenschapsCommissie (PWC). Deze commissie bestaat uit (beroeps-)ringers.Twee leden van de PWC toetsen of uw opleidingsplannen (1) haalbaar zijn en of deze (2) voldoende wetenschappelijke basis hebben. Als er iets niet helemaal duidelijk is, vraagt de PWC om opheldering en/of aanvullende informatie. Hier neemt Vogeltrekstation dan contact over op met de aanvrager.

Wanneer alles duidelijk is en de PWC akkoord geeft, mag de aanvrager zich aspirant-ringer noemen en de opleiding beginnen. Vogeltrekstation stuurt de aspirant-ringer een aspirant-verklaring en een aspirant-portfolio om de leerdoelen in af te tekenen en de gehanteerde vogels bij te houden.

Kosten

De ringersopleiding kost €15,- per jaar. Dit is om de administratieve kosten die Vogeltrekstation heeft aan de opleiding te dekken. Net als de machtiging van ringers, dienen aspirant-verklaringen jaarlijks per 1 maart verlengd te worden. Wanneer een aspirant zich aanmeldt na 1 november hoeft hij/zij geen kosten meer te betalen voor dat jaar.

Vogeltrekstation probeert aspirant aanvragen binnen zes weken af te handelen, maar vanwege de vele betrokkenen is dit niet altijd mogelijk. Houd hier rekening mee bij het plannen van uw opleiding voor het komende seizoen.