RAS periode: 01 maart - 01 augustus

Zwartkopmeeuw RAS periode: 01 maart - 01 augustus
aankomst in territorium maart - april
broedperiode mei - juni
aantal legsels 1
1e eidatum eerste helft mei
aantal eieren (2) 3
broedduur 23 - 25 dagen
jongen geboren begin juni
ringmaat 7 mm
jongen ringen geen kleine jongen in het nest ringen
bijzonderheden deels nestvlieders; vliegvlug na 35-40 dagen