Na afloop van het CES-seizoen is er met een wat lagere frequentie doorgevangen in het Dassenbos.

Het najaar en de zachte winter brachten weinig verrassingen. Enkele lokale vuurgoudhanen fleurden regelmatig de vangsten op en goudvinken zorgden in december voor sfeervolle plaatjes.

Zaterdag 28 februari begon koud, maar toch bespeurden we in de vangsten enkele voorjaarstekens: De eerste tjiftjaf werd gevangen, en je kunt je afvragen of dit een zeer vroege doortrekker was of misschien een lokale overwinteraar.

Verbaasd werd er gereageerd op een merel vrouw met een volgezogen teek naast haar oog. Een teek in februari? Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. De acht nieuwe roodborsten die we vingen duiden misschien ook op wat eerste bewegingen.

Leuke vangsten deze dag waren verder een sijs, een groenling, en een viertal vinken.

vanggegevens van vandaag

vangstresultatenĀ 2015 2014 2013