Tijdens het ringen van veldleeuwerikken (Alauda arvensis) in de herfst van 2003 viel het Jan Staal op dat de gemeten vleugellengtes soms duidelijk groter waren (vleugellengtes tot 122 mm) dan in de gebruikelijke determinatieliteratuur stond vermeld.

Al snuffelend kom je dan snel terecht in Svensson (1992) waar op blz. 19 deze problematiek duidelijk staat verwoord. Jan maakte een 'rondje literatuur':

Auteur

Ondersoort

Max. vleugellengte in mm

Bub 1981 A.a. arvensis 127
Cramp 1977-1994 A.a. arvensis 123
Eijkman 1937-1949 A.a. arvensis 122
Glutz & Bauer 1966-1993 A.a. arvensis 122
Jenni & Winkler 1994 A. arvensis -
Patzold 1963 A. arvensis 118
Patzold 1994 A. arvensis 126
Schekkerman 1997 A.a. arvensis 125
Speek 1994 A. arvensis -
Svensson 1992 A.a. arvensis 118

Ook collega ringers (H. Maeghs, VRS Nebularia en VRS van Lennep) gaven aan dat bij hun vangsten af en toe grotere vleugellengtes aangetroffen werden dan in Svensson staan vermeld.

Daartoe benaderd door Jan Staal bevestigde Kees Roselaar (VU Amsterdam, ZMA) aan dat de gegevens van Svensson (1992) zijn gebaseerd op museumexemplaren (balgen) en dat door uitdroging de maximale vleugelmaat van 118 mm lager is dan de gemeten lengte aan levende vogels. De maten van levende vogels liggen ca. 2% hoger.

Literatuur

  1. Bub H. 1981. Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel. 1.Teil Lerchen und Schwalben. Die neue Brehm-Bücherei. Wittenberg Lutherstadt.
  2. Cramp S. ... et al 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. Deel 1 t/m 9. Oxford University Press, Oxford.
  3. Eykman ... et al 1937-1949. De Nederlandsche Vogels. 3 delen: 1.Raaf-Koekoek, 1937, 381pp. 2. Uilen-Duiven, 1941, 353pp. 3.Zandhoenders-Hoenders, 1949, 408pp. Wageningsche Boek- en Handelsdrukkerij NV, Wageningen. geen ISBN.
  4. Glutz von Blotzheim U.N. & Bauer K.M. 1966-1993. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Deel 1 t/m 14. Wiesbaden.
  5. Jenni L. & Winkler R. 1999. Bepaling van leeftijd en geslacht van een aantal Europese zangvogels. Arnhem. ISBN 90-74638-09-0.
  6. Patzhold R. 1963. Die Feldlerche. Brehm Bücherei. Wittenberg
  7. Patzhold R. 1994. Die Lerchen der Welt. Westarp Wissenschaften. ISBN 3894324228.
  8. Schekkerman H. 1997. Vinkenbaanvangsten van veldleeuweriken. OHV nr. 83, blz.12-23.
  9. Speek B.J. 1994. Handkenmerken voor het bepalen van soort, geslacht en leeftijd van in het wild levende vogels. Heteren. geen ISBN.
  10. Svensson L. 1992. Identification Guide to European Passerines. Vierde druk. Zweden, Stockholm. ISBN 91-630-1118-2.