Ringers hebben 'wel eens' een vogel in de hand, determineren 'schijnt' ook nodig te zijn en dan heb je het al snel over 'hoe heet dat lichaamsdeel, hoe heet die veer'. Dan spreken we over de topografie van de vogel: de nauwkeurige opsomming, beschrijving en naamgeving van alle lichaamsdelen.

Het heeft zo zijn voordelen als iedereen dat volgens hetzelfde systeem doet anders krijg je een Babylonische spraakverwarring.

Het wiel uitvinden is leuk, maar hoeft in dit geval niet want er is een Nederlandstalige publicatie waarin die topografie prima en uitgebreid staat beschreven:
Moerbeek D.J., van IJzendoorn E.J. & Oreel G.J. 1985. Vogeltopografie. Dutch Birding 7(2):37-48.

Het Vogeltrekstation dankt de redactie van Dutch Birding voor hun toestemming deze publicatie hier als pdf weer te geven.

Natuurlijk, bovengenoemde publicatie is niet 'enig in zijn soort'. Er zijn er meer, waar af en toe ook andere benamingen in worden gebruikt. Als u meer wilt weten en/of synoniemen zoekt loont het de moeite ook in het onderstaande eens een blik te werpen:

Nederlandstalige benamingen vindt u o.a. in:

 • Duivendijk N. van 2002. Dutch Birding Kenmerkengids. Amsterdam, Dutch Birding Association. ISBN 90-74345-34-4.
 • Eykman ... et al 1937-1949. De Nederlandsche Vogels. 3 delen: 1.Raaf-Koekoek, 1937, 381pp. 2. Uilen-Duiven, 1941, 353pp. 3.Zandhoenders-Hoenders, 1949, 408pp. Wageningsche Boek- en Handelsdrukkerij NV, Wageningen. geen ISBN.
 • Harris A. & Tucker L. & Vinicombe K. 1991. Vogeldeterminatie. Baarn, Thieme. ISBN 90-5210-079-9.
 • Jenni L. & Winkler R. 1999. Bepaling van leeftijd en geslacht van een aantal Europese zangvogels. Arnhem. ISBN 90-74638-09-0.
 • Speek B.J. 1994. Handkenmerken voor het bepalen van soort, geslacht en leeftijd van in het wild levende vogels. Heteren. geen ISBN.
 • Svensson L. & Grant P.J. & Mullarney K. & Zetterström D. 2000. ANWB Vogelgids van Europa. Den Haag. ISBN 90-18-01212-2.

Engelstalige benamingen vindt u o.a. in:

 • Baker K. 1993. Identification guide to European non-passerines. UK, Thetford. ISBN 0-903793-18-0.
 • Ginn H.B. & Melville D.S. 1983. Moult in birds. UK, Tring. ISBN 0-903793-02-4.
 • Jenni L. & Winkler R. 1994. Moult and ageing of European passerines. UK, London. ISBN 0-12-384150-X.
 • Lewington I. & Alström P. & Colston P. 1991. A field guide to the rare birds of Britain and Europe. UK, London. ISBN 0-00-219917-3.
 • Prater A.J. & Marchant J.H. & Vuorinen J. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. UK, Tring. geen ISBN.
 • Pyle P. & Howell S.N.G. & Yunick R.P. & DeSante D.F. 1987. Identification Guide to North American Passerines. USA, Bolinas, Slate Creek Press, ISBN 0-9618940-0-8.
 • Pyle P. 1997. Identification Guide to North American Birds. Part I. Columbidae to Ploceidae. USA, Bolinas, Slate Creek Press. ISBN 0-9618940-2-4.
 • Sibley D. 2000. The North American bird guide. USA, New York. ISBN 1-873403-98-4.
 • Svensson L. 1992. Identification Guide to European Passerines. Vierde druk. Zweden, Stockholm. ISBN 91-630-1118-2.