Scholeksters met gekleurde ringen, al dan niet met inscriptie, kunnen worden ingevoerd op submit.cr-birding.org.


Foto: Jan van de Kam

Via deze site kunnen individuele gebruikers (aflezers van kleurmerken) waarnemingen van hun vogels van aangesloten projecten toevoegen en beheren. Na invoer krijgen ze ook de life historie (waar en wanneer geringd en waar en wanneer daarna waargenomen). Aangesloten projectcoördinatoren (persoon die een specifiek project gestart is en beheerd) gebruiken de ingevoerde waarnemingen voor hun onderzoek.