Bergeend RAS periode: 01 maart - 01 augustus
aankomst in territorium maart
broedperiode april - juni
aantal legsels 1
1e eidatum begin april
aantal eieren (3-7) 8 9 10 (11-12)
broedduur 29 - 31 dagen
jongen geboren vanaf begin mei
ringmaat 11 mm
jongen ringen ?
bijzonderheden vliegvlug na 45 - 50 dagen