Appelvink RAS periode: 01 maart - 01 augustus
aankomst in territorium maart; klein aantal is trekvogel
broedperiode april - juli
aantal legsels 1
1e eidatum begin april
aantal eieren (2-3) 4-5 (6-7)
broedduur 9 - 14 dagen
jongen geboren eind april
ringmaat 3.3 mm
jongen ringen ?
bijzonderheden vliegvlug na 12-13 dagen