Vogeltrekstation heeft verschillende literatuur beschikbaar voor de determinatie van vogels.

Er zijn veel boeken erg bruikbaar voor het determineren van vogels en dan met name wanneer de vogel geringd word. Hieronder heeft u een overzicht van alle boeken en tijdschriften. Een aantal zijn ook beschikbaar in de webwinkel van Vogeltrekstation.

We zijn ons ervan bewust dat sommige boeken verouderd kunnen zijn omdat er nieuwe uitgaven zijn gekomen. Graag vragen wij u daarom als u een boek mist of u een eigen aanvulling heeft, ons dan een e-mail te sturen. Hieronder volgt een overzicht van boeken en tijdschriften.

Meer dan aan te raden literatuur

Mistnetringers:

 • Jenni & Winkler (1999) en Speek (1994), een mistnetringer zonder deze boeken bij het ringen kan niet serieus worden genomen.
 • Svensson (1992) moet u ook bij je hebben.
 • Duivendijk (2002) moet u ook bij je hebben. Erg goed boek voor kleine details.
 • Svenson et al (2000) een algemeen boek, ook goed te gebruiken voor ringers.
 • Baker (1994), non-passerines inclusief niet-zangvogels. Gebruik ervan misschien minimaal, en u moet hem toch bij u hebben voor het geval dat!
 • Jenni & Winkler (1994), ook een must-have, alleen niet te koop.

Roofvogelringers:

 • Bijlsema (1997) (sterk in leeftijdsbepaling en sexen van roofvogelpullie)

Steltloperringers:

 • Prater (1977) te gebruiken voor het ringen van steltlopers. Een verouderd boek, hier en daar wat onjuiste dingen in beschreven. Helaas is er nog niet iets beter of recenter boek.

Belangrijkste boeken

 • Baker K. 1993. Indentification guide to European non-passerines. UK, Thetford. ISBN 0-903793-18-0 (voor niet-zangvogels behalve steltlopers)
 • Bijlsema R.G. 1997. Handleiding veldonderzoek Roofvogels. KNNV Uitgeverij. ISBN 90-5011-96-7. (sterk in leeftijdsbepaling en sexen van roofvogelpullie)
 • Duivendijk N. van 2002. Dutch Birding Kenmerkengids. Amsterdam, Dutch Birding Accociation. ISBN 90-74345-34-4
  Hierin staan ongeveer 900 soorten minitieus alle bekende veldkenmerken zijn beschreven. Zonder afbeeldingen!
 • Jenni L. & Winkler R. 1994. Moult and ageing of European passerines. UK, Londen. ISBN 0-12-384150-X Fotoboek.
 • Jenni L. & Winkler R. 1999. Bepaling van leeftijd en geslacht van een aantal Europese zangvogels. Arnhem. ISBN 90-74638-09-0. Determinatiegids.
 • Prater A.J. & Marchant J.H. & Vuorinen J. 1977. Guide to the indentification and ageing of Holartic waders. UK, Tring. Geen ISBN.
  Een verouderd boek, hier en daar wat onjuiste dingen in beschreven. Helaas is er nog niet iets beter of recenter boek.
 • Speek B.J. 1994. Handkenmerken voor het bepalen van soort, geslacht, leeftijd van in het wild levende vogels. Heteren. Geen ISBN.
  Alleen zangvogels voor wat betreft kenmerken van leeftijd en geslacht, maar dit boekje bevat ook determinatiesleutels voor het op naam brengen van een aantal ‘lastige’ groepen zangvogels en ook van roofvogels en steltlopers, het is de opvolger van de losbladige versie  Speek  (1990), 1e druk 1968.

 • Svensson L. 1992. Indentification Guide to European Passerines. Vierde druk, Stockholm. ISBN 91-630-1118-2.
  Behandelt vrijwel alle zangvogels van Europa alsmede ook veel in Nederland zeldzame, maar in het Middellandse gebied of het midden-oosten vaak 'gewone' soorten. Voor zangvogelringers zeker noodzakelijk om deze gids te gebruiken naast 'Handkenmerken', niet alleen voor de bepaling van leeftijd en geslacht maar ook als controle op soortdeterminaties die bijvoorbeeld met determinatiesleutels in 'Handkenmerken' zijn uitgevoerd.
 • Svensson L. & Grant P.J. & Mullarney K. & Zetterström D. 2010. ANWB Vogelgids van Europa. Den Haag. ISBN 9789018030803.
  Boek om er bij te houden. Staan nuttige dingen in beschreven.

Tijdschriften

Er zijn tijdschriften waar ook artikelen over determinatie van vogels in voorkomen, met name de moeilijk te determineren soorten als loofzangers en gorzen. Voorbeelden tijdschriften:

 • Dutch Birding
 • Birding World
 • British Birds

Ze vooral geschreven met het oog op veldherkenning, maar de auteurs hebben vaak ervaring met vogels in de hand en er worden ook vaak typische 'handkenmerken' behandeld. Dit is vooral door de opkomst van optische apparatuur, zoals de telescoop en het digiscopen, waardoor vogelaars nog meer kunnen zien en vastleggen dan vroeger. Mede daarom kunnen ze voor ringers zeer waardevol en bruikbaar zijn. Een goed voorbeeld daarvan is het artikel over de determinatie van spotvogels Hippolais (Svensson 2001).

Overige literatuur

 • Arnhem J. & R. 1969. Gids voor ringers, met determinatiesleutels voor Soort, Leeftijd en Geslacht. België, Brussel. KBIN. Geen ISBN
 • Baker K. 1997. Warblers of Europe, Asia and North Afrika. UK, Thetford. ISBN 0-7136-3971-7.
 • Brusse P. 1984. Key to sexing and ageing of European Passerines. Sonderheft von: Beitträge zur Naturkunde Niedersachsens, 37 Jahrgang.
  Is gebaseerd op een coderingssysteem voor verenkleden welk geen navolging  gevonden heeft, het boek is niet erg populair geworden onder ringers, maar in die tijd inhoudelijk uitstekend.
 • Cramp S. ...et al 1977-1994. The birds of the Western Paleartic , Deel 1 t/m 9. Oxford University Press, Oxford
 • Engelmoer M. & Roselaar C.S. 1998. Geographical Variation in Waders. Dordrecht/Boston/Londen, Academic Press. ISBN 0-7923-5020-0
  Steltlopers, maar erg specifiek.
 • Eykam ...et 1937-1949. De Nederlandsche Vogels. Wageningsche Boek- en Handeldrukkerij NV, Wageningen. Geen ISBN. 3 delen:
  • Raaf-koekoek, 1937, 381 pp.
  • Uilen-Duiven, 1941, 353 pp.
  • Zandhoenders-hoenders, 1949, 408 pp.
 • Ginn H.B & Melville D.S. 1983. Moult in Birds. UK, Tring. ISBN 0-903793-02-4.
  Niet bedoeld als determinatieliteratuur, als hulp wel bruikbaar, niet echt up-to-date, deels al ingehaald. Beschrijft rui van een aantal (non-)passerines.
 • Gultz von Blotzheim U.N. & Bauer K.M. 1966-1993. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Deel 1 t/m 14. Wiesbaden. 
 • Harris A. & Tucker L. & Vinicombe K. 1991. Vogeldeterminatie. Baarn, Thieme. ISBN 90-5210-079-9
  Behandelt uitsluitend veel op elkaar lijkende soorten, dus ooievaar en ekster komen er niet in voor. Goed boek in zijn tijd, de basis nog steeds prima, maar op vele detailkenmerken ver voorbij gestreefd.
 • Lewington I. & Alström P. & Colston P. 1991. A field guide to the rare birds of Britain and Europe. UK, Londen. ISBN 0-00-219917-3.
 • Pyle P. & Howell S.N.G. & Yunick R.P. & DeSante D.F. 1987. Indentification Guide to North American Passerines. USA, Bolinas, Slate Creek Press. ISBN 0-9618940-0-8.
 • Pyle P. 1997. Indentification Guide of North American Birds. Part 1. Columbidea to Ploceidae. USA, Bolinas, Slate Creek Press. ISBN 0-9618940-2-4.
 • Shirihai H. & Gargallo G. & Helbig A.J. & Harris A. & Cottridge D. 2001. Sylvia Warblers. Indentification, Taxanomy and Phylogeny of the genus Sylvia. UK, London. ISBN 0-7136-3984-9.
 • Sibly D. 2000. The North American Bird Guide. USA, New York. ISBN 1-873403-98-4
 • Speek B.J. 1990 (1e druk 1968). Handkenmerken voor het determineren van vogels. Heteren. Geen ISBN.
 • Svensson L. 2001. Indentification of Western and Eastern Olivaceous, Booted, and Sykes's Warblers. Birding World 14: 192-219.
 • Svensson L. & Grant P.J. & Mullarney K. & Zetterström D. 2001. Europese vogels. Alle vogels van Europa, Noord-Afrika en het Middenoosten. Baarn, Tirion.
 • Williamson K. 1960-1964. Indentification for Ringers. UK, Thetford. Geen ISBN. 3 delen:
  • The genera Locustella, Lusciniola, Arcocephalus and Hippolais. 1960. 56pp.
  • The genus Phylloscopus. 1962. 86pp.
  • The genus Sylvia. 1964. 71pp.