De basis blijft "Handkenmerken voor het bepalen van soort, geslacht en leeftijd van in het wild levende vogels" (Speek 1994), maar in Bird Study (Sweeney & Tatner 1996) worden nieuwe kenmerken genoemd voor het sexen. Hieronder wordt bovengenoemde "Speek"-tabel weergegeven, inclusief de toevoegingen van Sweeney & Tatner.

LEEFTIJD, aan de hand van het verenkleed:

  • Jeugdkleed:

de onderstaartdekveren hebben weinig of geen witte vlekken (jeugdkleed):  1kj
de onderstaartdekveren hebben veel witte vlekken:  zie 2.

  • Geen jeugdkleed:

er is contrast in de armpendekveren, de buitenste zijn rossig bruin en iets korter dan de binnenste; de binnenste zijn middelbruin of grijsbruin, soms met een witte rand aan de top:
      jan - mei:  2kj
      jun - sep:  volgroeid
      okt - dec:  1kj
er is geen contrast in de armpendekveren:
      jan - mei:  na 1kj
      jun - dec:  volgroeid

N.B. De boven genoemde kenmerken zijn soms moeilijk te zien en kunnen in sommige populaties niet voorkomen; voorzichtigheid is geboden.

LEEFTIJD, aan de hand van schedelverbening:

de schedel is gedeeltelijk verbeend:  jul - nov:  1kj
de schedel is geheel verbeend:         jul - nov:  volgroeid

GESLACHT, aan de hand van broedvlek en cloaca:

een Winterkoning met een echte broedvlek:                vrouw
een Winterkoning met een "zwaar geschapen" cloaca:   man

GESLACHT, aan de hand van het gewicht (geldig vóór 15 april en na 1 september):

Gewicht minder dan 9.5 gram:  vrouw
Gewicht meer dan 10.5 gram:   man

GESLACHT, aan de hand van de vleugellengte (geldig het gehele jaar):

Vleugellengte minder dan 48 mm:   vrouw
Vleugellengte meer dan 50 mm:     man

GESLACHT, m.b.v. een combineerde maat (96% betrouwbaar):

Bereken:   0.75 x vleugellengte  +  0.72 x (kop+snavel) - 58.71

Meer dan 0 (nul):     man
Minder dan 0 (nul):   vrouw

Literatuur:

Speek B.J. (ed.) 1994. Handkenmerken voor het bepalen van soort, geslacht en leeftijd van in het wild levende vogels. Heteren, N.I.O.O. ISBN -.
Sweeney J.P. & P. Tatner> 1996. Sexing Wrens (Troglodytes troglodytes indigenus) using morphological measurements and discriminant analysis. Bird Study 43(3):342-350.