De vleugellengte,  of de veerlengte (bv. de p8 / p3), of de lengte van een deel van een veer (bv. de notch)  is een belangrijk item voor het bepalen van vogelsoort of sexe.

Pas op met het vergelijken van vleugellengtes van levende vogels en de maten die in de literatuur staan aangegeven want die literatuur-maten zijn afkomstig van museum exemplaren. Bij balgen veroorzaakt uitdroging krimp. Bij poot en snavel niet, maar vleugellengte wordt daar zeker door beïnvloed (=verminderd). De literatuur spreekt van een kleiner worden van vleugellengte door verdroging van 1.5 tot 2.9%.  (Bron: Svensson (1992), blz.19). Zie ook de bevindingen van Jan Staal.

Vleugellengte

Een gedegen beschrijving over het meten van de vleugellengte staat in Svensson 1992 (blz.19-21). Hij beschrijft de drie meest gebruikte methoden en degene die van alle details op de hoogte wil zijn wordt naar bovengenoemde publicatie verwezen. Hier wordt volstaan met de beschrijving van de methode die door de meeste Ringcentrales (ook het Vogeltrekstation (Speek 1994)) wordt voorgeschreven.
De vleugel wordt hierbij maximaal plat gelegd ("flattened") en maximaal gestrekt ("straightened").
Zie Svensson (1992), blz.19-21. 

klik op de foto voor een grotere afbeelding klik op de foto voor een grotere afbeelding

foto: V. Eggenhuizen

Veerlengte (p8 / p3)

Om een aantal problemen bij het meten van de vleugellengte te voorkomen hebben Berthold & Friedrich (1979) een nieuwe methode geïntroduceerd. Zij meten de lengte van p8 (p3). Zij vinden dat deze methode betrouwbaarder resultaten oplevert dan de gebruikelijke techniek met de vleugellengte. Een gedegen beschrijving over het meten van die veerlengte staat in Svensson 1992 (blz.22-23). Een latere studie (Gosler ...(et al) 1995) trekt de conclusies van Berthold & Friedrich in twijfel en toont aan dat de herhaalbaarheid, en dus de betrouwbaarheid, van de "flattenend en straightened" vleugel even groot is als die van de p8 (p3).
Zie Svensson (1992), blz.22.

klik op afbeelding voor grote weergave
 

foto's: V. Eggenhuizen

Notch

Een "notch" is de versmalling van de buiten- of binnenvlag van een veer.
De notch van de binnenvlag van de 2e (9e) handpen (primary) is een belangrijke maat om Bosrietzanger en Kleine Karekiet van elkaar te kunnen onderscheiden.
Zie Svensson (1992), blz.17.

      zó meet je dus de notch
  Literatuur:

  • Berthold P. & Friedrich W. 1975. Die Federlänge: Ein neues nützliches Flügelmass. Vogelwarte 30:11-21.
  • Gosler A.G. & Greenwood J.J.D. & Baker J.K. & King J.R. 1995. A comparision of wing length and primary length as size measure for small passerines. Ringing & Migration 16:65-78.
  • Speek B.J. (ed.) 1994. Handkenmerken voor het bepalen van soort, geslacht en leeftijd van in het wild levende vogels. Heteren, N.I.O.O. ISBN -.
  • Svensson L. 1992. Identification Guide to European Passerines. Stockholm. ISBN 91-630-1118-2