Het vogelringwerk in Nederland wordt gedragen door zo’n 500 vrijwilligers. Mensen die veelal voor dag en dauw er op uit trekken om vogels te gaan vangen. De gemiddelde ringer besteed honderden uren en dito euro’s per jaar aan zijn of haar hobby. Binnen dit  ringerscorps zijn er mensen die zich onderscheiden omdat ze een bovengemiddelde bijdrage aan het ringwerk in Nederland leveren. Met de stimulerings- en aanmoedigingsprijs ‘Vogelringer van het jaar’ willen we deze bijzondere mensen in het zonnetje zetten.

We zijn op zoek naar een ringer die excelleert in bijvoorbeeld het verzamelen van wetenschappelijk waardevolle gegevens, kennisontwikkeling en innovaties, verslaglegging en (wetenschappelijke) publicatie van ringgegevens, het uitdragen van het ringwerk, scholing en  opleiding, of anderszins een unieke bijdrage levert aan het ringwerk in Nederland. Alle amateurringers met een geldige ringmachtiging kunnen genomineerd worden. De prijs is niet bedoeld voor professionele instituutsringers. Zittende bestuursleden van de  ringersvereniging en werknemers van Vogeltrekstation kunnen ook niet genomineerd worden. Iedereen kan een ringer nomineren, maar je kunt niet jezelf nomineren. 

Gebruik het formulier links op deze pagina, onder de kop 'Downloads', om een ringer te nomineren. Nominaties worden beoordeeld door een commissie bestaande uit het hoofd van Vogeltrekstation en een bestuurslid van de Ringersvereniging. De prijs bestaat uit een persoonlijke oorkonde, en een bedrag van €200, vrij te besteden in de webshop van het Vogeltrekstation ten behoeve van eigen ringprojecten, en wordt tijdens de jaarlijkse ringersdag uitgereikt.