Aanvraag verlenging ringmachtiging of aspirant-ringersverklaring 2023

U kunt uw ringmachtiging of aspirant-ringersverklaring verlengen door onderstaand formulier in te vullen en in te dienen. Als u dit formulier uiterlijk 8 februari 2023 invult, dan maakt Vogeltrekstation uw ringmachtiging of aspirant-ringersverklaring voor 1 maart 2023 klaar. Vanaf 2019 stuurt Vogeltrekstation de machtiging niet meer op, maar kunt u deze downloaden vanuit Griel en zelf printen. Indien u niet voor 1 juli 2023 verlengt, wordt uw machting of verklaring automatisch beëindigd.

U kunt alleen verlengen als al uw ringgegevens uit 2022 zijn ingevoerd, uw certificeringstatus nog geldig is en alle openstaande navragen in uw berichtenbox zijn afgehandeld. Indien u in 2022 door justitie bent veroordeeld voor een overtreding betreffende de bepalingen en voorwaarden in uw machtiging of verklaring, dan kan deze mogelijk niet verlengd worden.

TIP: We raden u aan om bij het invullen van onderstaande verlengingsaanvraag uw huidige ringmachtiging erbij te pakken en te controleren of de vermelde projecten, vangmiddelen en lokmiddelen nog volledig en actueel zijn. 

Na indienen ontvangt u een bevestigingsemail. Als u deze niet ontvangt, neem dan contact op.

Uw gegevens
De ringgroep waarbinnen u ringt op kan op uw ringmachtiging of aspirantverklaring vermeld worden als u dat wenst.
Wanneer u naast uw mentor nog geen opleiders heeft, dan kunt u hier aangeven wie u hiervoor in gedachten hebt.

Denk eraan dat u moet betalen voor uw aspirant-verklaring. Dat kunt u hier in de webshop doen.

Instituutleges
U heeft een instituutmachtiging wanneer u ringt voor uw werk. Als u twijfelt of u een instituutringer bent, kijk dan even op uw machtiging. Als de regel 'Ringt in opdracht van' met een organisatienaam op uw machtiging is vermeld, dan bent u een instituutringer, en zullen er leges in rekening worden gebracht voor uw machtiging aan uw werkgever.
Wilt u een e-mail adres opgeven waar de factuur voor de leges heen kan.
Uw verlenging
Onderzoeksprojecten op uw ringmachtiging
Nieuwe projecten

Nieuw project aanvragen

Wanneer u een nieuw project wilt starten dan moet u daarvoor een projectaanvraag indienen via deze link: https://vogeltrekstation.nl/nl/aanvraag-nieuw-project

U moet deze aanvraag tijdig indienen. Doet u dit na januari 2021 dan kunnen wij niet garanderen dat de aanvraag is behandeld voor 1 maart 2021. We raden aan de aanvraag uiterlijk in december 2020 te doen.

Stopzetten projecten
Vang- en lokmiddelen op uw ringmachtiging
Nieuwe middelen
Beschrijf uw ervaring met de nieuw aangevraagde vang- en/of lokmiddelen en geef ook aan binnen welk(e) project(en) u deze wil gaan gebruiken. Wanneer u nog geen ervaring heeft met een bepaald vangmiddel dan moet u mogelijk eerst een extra examen doen om dit vangmiddel zelfstandig te mogen gebruiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruik van bal-chatri, mistnetten, kanonnet en slagnetten.
Te verwijderen middelen
Wet op Dierproeven
Op uw machtiging kan vermeld worden of u dierproeven mag uitvoeren, wat een Wet op Dierproeven (WoD) status heet. Dit is relevant wanneer u bijvoorbeeld meedoet aan het Zoönosen-project, waarbij er monsters worden genomen van gevangen vogels om deze te onderzoeken op ziektes. Wanneer u geen dierproeven uitvoert of heeft uitgevoerd, antwoord hier dan 'nee'.
Wanneer uw WoD-status verlopen of niet meer relevant is, dan moet deze van de machtiging verwijderd worden.
Gedragscode voor ringers
De Gedragscode versie 1.3 is geldig per 23-12-2020.