Categorie: 
Student subject

Vogeltrekstation is zo snel mogelijk op zoek naar een enthousiaste stagair voor een project waarin we het navigatie vermogen van spreeuwen onderzoeken.

Elk jaar trekken miljarden vogels van broedgebieden in het noorden naar overwinteringsgebieden in het zuiden. Hoe vogels er in slagen hun weg te vinden tijdens deze formidabele reizen is één van de meest intrigerende vragen binnen het vogeltrekonderzoek, en heeft mensen al heel lang bezig gehouden. In 2019 start er een nieuw, grootschalig onderzoek aan het navigatievermogen van spreeuwen, waarbij de bewegingen van de vogels worden gevolgd met speciale zendertjes, gaan we een pilotproject uitvoeren. Binnen dit onderzoek ondergaat een deel van de vogels een extra behandeling om hun vermogen het magnetisch veld van de aarde op te vangen en/of hun reukvermogen tijdelijk te verminderen, zodat we erachter komen welke factoren van belang zijn bij de navigatie. Het effect van deze behandelingen op het gedrag en welzijn van de vogels moet echter eerst bij een kleine groep spreeuwen in gevangenschap worden getest.

Voor dit pilotproject brengen we 40 wilde spreeuwen die eind oktober / begin november 2018 worden gevangen binnen in de dierfaciliteiten van het NIOO in Wageningen. Na een korte gewenningsperiode worden de dieren in verschillende experimentele groepen verdeeld waarin ze de behandelingen ondergaan. Doel van de pilot is te onderzoeken of 1) de behandlingen effectief zijn; 2) hoe lang de behandelingen effectief zijn; en 3) of er eventuele nadelige gevolgen zijn van de behandleingen voor de vogels en hoe we deze zouden kunnen ondervangen.

Voor de praktische uitvoer van het experiment zijn we op korte termijn op zoek naar één of twee enthousiaste stagair(s) van een groene MBO of HBO opleiding (Helicon, van Hall-Larenstein, HAS) voor de periode november 2018 t/m februari 2019.

Aanmelden kan bij Henk van der Jeugd via email of telefonisch: 0317 -47 34 63