kleurringen / halsbanden / vleugelmerken / veerstempels

Het gebruik van additionele merktekens naast de klassieke metalen Vogeltrekstation-ring levert vaak veel meer terugmeldingen op, dan ooit met een verregaande intensivering van het klassieke ringwerk bereikt kan worden.

  • Toestemming voor het gebruik van additionele merktekens wordt specifiek vermeld in uw ringvergunning, onder punt E.

Indien u additionele merktekens wilt gebruiken dient u contact op te nemen met het Vogeltrekstation. Bij het gebruik van kleurringen, halsbanden of vleugelmerken raadpleegt Vogeltrekstation vervolgens de soortcoordinator . De soort coördinator heeft een compleet overzicht van alle projecten en de gebruikte kleuren en codes. De soort coördinator adviseert welke kleuren en codes gebruikt kunnen worden, en kan voorstellen dat u aansluiting dient te zoeken bij een reeds bestaand project aan dezelfde soort of soortgroep.

Om overlappende codes en onnodig gebruik van nieuwe kleuren te voorkomen is het advies van de soort coördinator bindend. In overleg met de soort coördinator kan Vogeltrekstation besluiten uw aanvraag voor het gebruik van additionele merktekens niet te honoreren.

De toestemmingen voor het gebruik van andere merktekens is sinds 1994 ondergebracht in de ringvergunning. Het is in Nederland (net als in de meeste andere landen) niet toegestaan andere merktekens te gebruiken zonder gebruik van een door Vogeltrekstation uitgegeven metalen vogelring.