Elke ringmachtiging is altijd één jaar geldig. Voor iedereen is de termijn hetzelfde: 01 maart tot 01 maart.

Ieder jaar dient u opnieuw verlenging van uw machtiging aan te vragen. U kunt dat doen door het online formulier op deze website in te vullen, de link daarnaar is te vinden in het jaarlijkse nieuwsbericht over de verlenging. Ringers van wie wij geen e-mailadres hebben, krijgen tijdig een formulier per post thuis gestuurd. Op het formulier kunt u aangeven of u weer een nieuwe ringmachtiging wilt hebben. Om voor verlenging in aanmerking te komen, dient u uw gegevens over het afgelopen jaar ingevoerd te hebben m.b.v. GRIEL, en dient u aan de criteria voor certificering te voldoen.

Hebben wij, om wat voor reden dan ook, de verlenging van uw machtiging niet van u ontvangen dan wordt uw ringmachtiging op 1 maart niet verlengd en krijgt u geen nieuwe machtiging toegestuurd.

Tot 1 juli van een kalenderjaar kan uw ringmachtiging nog worden verlengd. Na 1 juli vervalt uw ringmachtiging automatisch. U kunt opnieuw een aanvraag indienen, die wordt dan beoordeeld volgens de dan geldende normen.

Het (tijdig) verlengen van uw ringmachtiging is uw verantwoordelijkheid, stuurt u daarom tijdig het aanvraagformulier op om teleurstelling te voorkomen.

Indien u uw machtiging wilt wijzigen of uitbreiden, dient u hiervoor een verzoek in te dienen bij Vogeltrekstation. Bij voorkeur dient u het verzoek in gelijktijdig met uw aanvraag voor de verlenging van uw machtiging. Indien gehonoreerd vindt u dan de wijziging of uitbreiding op uw nieuwe machtiging die u op 1 maart ontvangt. Verzoeken tot wijziging of uitbreiding van uw machtiging die op andere tijdstippen worden ontvangen worden opgespaard en eens in de circa drie maanden behandeld. U ontvangt dan geen nieuwe machtiging op papier maar uitsluitend een update van uw machtiging als pdf. U kunt deze zelf printen en bij uw huidige ringmachtiging bewaren.