U kunt alleen vogels vangen en ringen indien u in bezit bent van een geldige machtiging tot het vangen en ringen van vogels van het Vogeltrekstation.

Meer informatie over het aanvragen van een ringmachtiging kunt u hier vinden.

 

Beroepsmachtiging

Machtiging aanvragen voor specifieke onderzoeksprojecten uitgevoerd door wetenschappelijke instituten, PGO’s en commerciële (groene) bureaus en andere professionele organisaties kunnen worden verstrekt zonder examen en zonder verplichte deelname aan door Vogeltrekstation georganiseerde certificeringsbijeenkomsten. De verantwoordelijkheid voor het correct en ethisch aanvaardbaar vangen en ringen van vogels ligt in deze gevallen bij de uitvoerende instantie. Deze draagt zorg voor de opleiding van de riger en het correct en ethisch verantwoord vangen en ringen van de vogels. Vogeltrekstation brengt in deze gevallen echter leges in rekening voor het verstrekken van de machtiging. De leges bedragen 100 euro (excl. BTW) per machtiging.

 

Een ringmachtiging wordt voor een periode van maximaal een jaar afgegeven. Op 1 maart van elk jaar kan uw machtiging worden verlengd. U dient zelf tijdig verlenging van uw machtiging aan te vragen en te voldoen aan de criteria. U kunt zelf het webformulier invullen en verzenden.