In de praktijk blijkt, o.a. uit reacties van politie en AID, dat soms een ringer "kennelijk niet goed op de hoogte is" van de inhoud van zijn vergunning of de consequenties van een overtreding niet beseft.

Om ieder mogelijk misverstand hierover te vermijden het volgende:

De handelingen waartoe het Vogeltrekstation u als ringer machtigt, staan in uw vergunning beschreven, met de bijbehorende voorwaarden. De formuleringen in uw vergunning zijn duidelijk en helder, en slechts voor één uitleg vatbaar. De machtiging en voorwaarden zijn gebaseerd op artikelen uit de Wet en voorschriften van het Vogeltrekstation. Uw vergunning is een wettelijk stuk.

Het voorgaande is waarschijnlijk allemaal heel erg bekend voor u...hopelijk. Toch komt het een enkele keer voor dat 'het gras aan de andere kant van het prikkeldraad iets groener is'. Het Vogeltrekstation is niet slechts een doorgeefluik van alle ringvergunningen, maar EL&I heeft ons gemachtigd in eigen beheer, dus naar eigen goeddunken, ringvergunning uit te reiken, te weigeren, te wijzigen of in te trekken.

Als een overtreding wordt opgemerkt dan dient u zich een aantal aspecten te realiseren:

Beleid

  1. Het Vogeltrekstation staat altijd aan de kant van de Wet.
  2. Kom niet bij ons aan met mededelingen als: het was maar een heel klein stukje aan de andere kant van het prikkeldraad en het was maar heel even.
  3. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, dit ter onze beoordeling, kan het Vogeltrekstation onmiddellijk maatregelen nemen. Het zwaarste instrument wat ons ter beschikking staat is het definitief intrekken van uw ringvergunning.
  4. Als er een procesverbaal is opgemaakt en het Vogeltrekstation heeft besloten uw ringvergunning niet (tijdelijk) in te trekken, dan wordt er, zolang er nog geen rechterlijke uitspraak is, niets aan de bevoegdheden in uw ringvergunning veranderd.
  5. Als u door een rechter wordt veroordeeld wegens een overtreding van de in uw ringvergunning genoemde bevoegdheden en/of bepalingen, of met een schikking uw rechtsvervolging deswege voorkomt, dan kan de rechter uw ringvergunning intrekken. Als de rechter dat niet doet, dan kan het Vogeltrekstation het alsnog doen.