In Nederland worden vogels gevangen en geringd door zo’n 650 ringers: 100 professionele onderzoekers en 550 vrijwilligers. Vogels ringen mag alleen met een machtiging van het Vogeltrekstation. Ringmachtigingen worden alleen afgegeven voor door het Vogeltrekstation goedgekeurde wetenschappelijke projecten. Om ringer te worden moet u deelnemen aan een lopend of een nieuw onderzoeksproject. 

Als u ringer wilt worden, dan kunt u samen met uw stagebegeleiders hier een aanvraag voor indienen. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd, wordt u aspirant-ringer en kunt u uw stage starten bij een ervaren ringer. De gehele opleiding duurt minstens twee jaar. Als u de fijne kneepjes eenmaal kent volgen een theorie- en een praktijkexamen. Na een met goed gevolg afgelegd examen mag u zelfstandig ringen. Lees meer over de vernieuwde opleiding  (December 2017) die u dient te volgen om ringer te worden.

Aanmelden als aspirant-ringer en aanvraag nieuw project

Als u samen met uw mentor en opleider(s) uw opleiding heeft vormgegeven dan kunt u uw opleidingsplannen indienen via het aanmeldformulier. Uw plannen worden dan door de Plaatsings- en Wetenschapscommissie in behandeling genomen. Binnen 6 weken krijgt u hiervan een reactie. Wanneer u uw ringplannen eerst wilt bespreken, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het Vogeltrekstation.
Ringers die een nieuw project willen aanvragen kunnen dat doen via het digitale formulier nieuwe projectaanvraag.

 
Meer informatie

Als u graag eerst meer informatie wilt krijgen of nog geen mentor heeft, dan kunt u contact opnemen met het Vogeltrekstation.

 

Vogeltrekstation
Postbus 50
6700 AB Wageningen
0317 - 47 34 65
info@vogeltrekstation.nl