Ringers dienen zich strikt te houden aan de maten die in de ringmaten-lijst zijn vermeld.

Het is zeker niet zo dat de ringmaten-lijst vrijblijvend is en als richtlijn kan worden gebruikt. Die lijst is ontstaan aan de hand van ervaring vanaf 1911 van vele honderden ringers en miljoenen vangsten. Die lijst met voorgeschreven ringmaten is altijd op verzoek bij het Vogeltrekstation te verkrijgen.

De ringen

Om het gewicht van de ringen zo laag mogelijk te houden worden ze gemaakt van aluminium. De gewichten van enkele ringen zijn: 2.0mm - 0.04 gram; 2.3mm - 0.04 gram; 4.2mm - 0.2 gram; 7.0mm - 0.7 gram; 13.0mm - 1.8 gram; 26.0mm - 9.1 gram.

Aluminium is echter een zacht materiaal. Daarom zijn alleen de heel kleine ringen vervaardigd van zuiver aluminium. De vogels, die deze ringen dragen, leven over het algemeen maar kort en hun levenswijze is bovendien zodanig dat de ringen vrijwel niet slijten.

Afstemming gebruikte ringmaten binnen EURING

Binnen EURING is wel enige afstemming over de ringmaten lijsten die in vele landen worden toegepast, vandaar dat er een enkele keer wel eens wat veranderd is. Het is ondoenlijk voor iedere vogelsoort een optimale ringmaat te kunnen hebben. Technisch gezien kan dat wel natuurlijk, maar dan zijn er minstens 40 verschillende ringmaten i.p.v. de 15 die we nu hebben. Belangrijkste consequentie is dat die ringen dan (weer) duurder zijn omdat de af te nemen hoeveelheden per maat veel kleiner zijn. Het is een eeuwig en niet op te lossen probleem: zo weinig mogelijk verschillende maten die optimaal aan alle vogelsoorten passen.

Uitzonderingen

In bijzondere gevallen (b.v. exceptioneel dunne of dikke poot bv. t.g.v. groeistoornissen of ziekten, zodat ongemak voor de vogel verwacht kan worden) moet van de lijst worden afgeweken door ringers die ruime ervaring met de desbetreffende vogelsoort hebben. De gezondheid van de vogel is veel belangrijker dan de door ons voorgeschreven ringmaat. Van zo'n bijzonder geval behoort u het Vogeltrekstation te berichten.

Niet op de lijst

Wilt u een vogelsoort ringen die niet in deze lijst voorkomt dan wordt niet van u verwacht dat u deze ongeringd loslaat omdat ie niet in de lijst staat. Wel wordt verwacht dat u al uw voorzichtigheid, terughoudendheid en ervaring in de strijd gooit om ter plaatse een verantwoordde ringmaat te concluderen. In zo'n geval behoort u het Vogeltrekstation te berichten, zodat we deze lijst kunnen aanvullen.

Incorrecte ringmaat gebruikt? Onkunde?

Het gebruik van een incorrecte ringmaat als gevolg van onoplettendheid, of bij afwezigheid van de goede maat in uw tas, wordt bij het ontbreken van een acceptabele verklaring (kan die er zijn?) beschouwd als onkunde en onkunde gaat ten koste van het welzijn van de vogel (en ook van de ringer).

U, de ringer, de praktijkman

Een belangrijk aspect is natuurlijk dat er voor verbeteringen en toevoegingen aan die lijst maar één persoon geschikt is: U, de ringer, de praktijkman !!! Als het Vogeltrekstation nooit iets "uit het veld" hoort dan kunnen we die lijst niet aanpassen en uitbreiden. Dus als u gefundeerd van mening bent dat de ringmaten-lijst een verbetering behoeft: laat a.u.b. van u horen!