Algemeen

Regelmatig ontvangt het Vogeltrekstation van enthousiaste vogelaars en ook van ringers waarnemingen van vogels met kleurringen / halsbanden / wingtags / veerstempels etc. Er is in Europa geen centrale registratie/administratie van gebruikte kenmerken andere dan de klassieke metalen ring. Op basis van onze jarenlange ervaring op dit gebied weten we meestal wel de administrateur van zo'n kleurring / halsband-project te achterhalen. We sturen de waarneming aan hem door en hij is verantwoordelijk voor een eventuele beantwoording.

De internetwebsite van Dirk Raes

Een vrijwel compleet overzicht van wat er aan kleurringen, halsbanden, wingtags enz. in Europa wordt aangelegd is te vinden op www.cr-birding.be en is zeer uitgebreid en actueel.
U kunt uw veldwaarnemingen regelrecht doorsturen naar de projectleider die u op bovenstaande website hebt gevonden.

Standaardantwoord

Het standaardantwoord van ons op verzoeken om andere merktekens naast de 'klassieke' Vogeltrekstation metalen ring te mogen aanleggen (b.v. gekleurde pootringen, halsbanden, vleugelmerken) is altijd: neen. Het ontbreken van een sluitende internationale coördinatie voor het gebruik van andere merktekens zorgt voor een behoorlijke chaos en bezorgt ons uren werk per week.
  

Toestemming

Toestemming voor het gebruik van andere merktekens naast de Vogeltrekstation ring wordt slechts dan door het Vogeltrekstation overwogen, als:

  • Het Vogeltrekstation van mening is dat haar autoriteit het toelaat het kenmerk in de ringvergunning is onder te brengen (zie ook ons beleid wat wel mag en wat niet en waarom niet)
  • Binnen een bestaand, liefst professioneel, project daardoor een overduidelijke meerwaarde wordt verkregen, een meerwaarde die ook door een verregaande intensivering van het bestaande ringwerk met de Vogeltrekstation-ring nooit zou worden bereikt
  • Het Vogeltrekstation ervan overtuigd is dat er een veel meer dan gemiddeld draagvlak aanwezig is om een dergelijk project jarenlang voort te zetten; meeuwen, scholeksters en zwanen leven vaak meer dan 20 jaar en ook nadat een kleurmerk-project is gestopt behoort u alle zichtwaarnemingen te beantwoorden, 
  • Eventuele nadelige gevolgen voor de vogel grondig zijn onderzocht op allerlei aspecten (bv. slijtage aan het verenkleed, hinder tijdens het vliegen, mogelijkheid tot ijsafzetting, verhoogde kans op schieten, algemene ethiek, etc.)
 

Na verleende toestemming

  • Het Vogeltrekstation wil één exemplaar toegezonden krijgen van de merktekens die u gaat gebruiken
  • Het Vogeltrekstation wil een gedegen overzicht hebben van wat u aan kleuren, letters en cijfers en een eventuele combinatie daarvan, binnen dit project gebruikt, liefst ook nog met een overzicht welke andere 'merkteken projecten' er in Europa met deze vogelsoort bezig zijn en welke coderingen zij gebruiken. N.B. het Vogeltrekstation hoeft geen complete lijst te hebben met alle door u gebruikte coderingen met de 'vertaling' naar de metalen Vogeltrekstation-ring
  • Het is toegestaan kleurringen/halsbanden aan te leggen aan vogels die een metalen ring dragen die aan u of uw groep uitgereikt zijn, m.a.w. geen kleurringen aanleggen aan vogels die reeds door iemand anders zijn geringd
  • Alle brieven met zichtwaarnemingen die bij het Vogeltrekstation binnenkomen worden zonder verdere behandeling naar de projectleider doorgezonden
  • De projectleider is verantwoordelijk voor de beantwoording van alle brieven met zichtwaarnemingen die bij hem binnenkomen
  • Op regelmatige basis (één- of tweemaal per jaar, of nader met de projectleider overeen te komen), ontvangt het Vogeltrekstation een file met alle zicht-meldingen (per individu maximaal 1 waarneming per dag), waarbij het 'andere merkteken' is vertaald naar de metalen Vogeltrekstation-ring. Die meldingen worden op het Vogeltrekstation behandeld als 'eigen meldingen', er worden dus geen terugmeldings-brieven uitgedraaid

Publiciteit rond andere markeringen dan de metalen ring

Een aantal ringers in Nederland heeft van het Vogeltrekstation toestemming om naast de klassieke Vogeltrekstation-ring nog additionele merken aan te leggen. Dat kunnen gekleurde pootringen zijn, of pootringen voorzien van een inscriptie, of halsbanden met een inscriptie, of stempels op de veren van een buizerd en een enkeling werkt met wingtags. Binnen 'onze' wereld van onderzoek m.b.v. individueel gemerkte vogels is dit een bekend en algemeen aanvaard middel. U dient zich echter terdege te realiseren dat 'het publiek' bijna nooit op de hoogte is van een dergelijke methodiek. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand die zoiets voor het eerst ziet zeer verontwaardigd is en onmiddellijk in de hoogste boom klimt: om te beginnen belt hij boos met de politie, Vogelbescherming, Dierenbescherming, Ministerie van EL&I etc. En wie mag dan naar verloop van tijd de zaak komen uitleggen, het Vogeltrekstation dus (dat geeft niet, we worden er voor betaald, maar bevorderlijk voor de publieke opinie is het niet).

U doet uw en andermans onderzoek een plezier door het gebruik van dergelijke markeringsmiddelen niet op eigen initiatief aan de grote klok te hangen. Om heel duidelijk te zijn: "onder de pet houden" is verkeerd, de methodiek is wettelijk toegestaan en is openbaar. Maar alle medewerking verlenen aan een journalist die een stuk in een krant wil schrijven met een grote foto erbij van een additioneel gemerkte vogel, is in de optiek van het Vogeltrekstation 'de kat op het spek binden'. Niet doen dus. Een stuk in de krant is prima, een foto is ook prima, maar wel van een ongeringd exemplaar. In een doem scenario kan dat wel eens zo slecht uitpakken dat de regelgeving rond die middelen veel strenger wordt.