Om het gewicht van de ringen zo laag mogelijk te houden worden ze gemaakt van aluminium. Aluminium is echter een zacht materiaal. Daarom zijn alleen de heel kleine ringen vervaardigd van zuiver aluminium.

De vogels, die deze ringen dragen, leven over het algemeen maar kort en hun levenswijze is bovendien zodanig dat de ringen vrijwel niet slijten. Grotere ringmaten zijn gemaakt van een legering. ook zijn stalen ringen te krijgen die iets zwaarder zijn, maar ook een veel langere levensduur hebben.

Ringen bestaan er in vele maten, variërend van 2.0 mm (Goudhaan) tot 26 mm (Knobbelzwaan) in doorsnee. Elke vogelsoort heeft zijn eigen voorgeschreven ringmaat. Op dit moment zijn er vijftien standaard ringmaten bij Vogeltrekstation te koop. De ringmaten-lijst is ontstaan aan de hand van ervaring vanaf 1911 van vele honderden ringers en miljoenen vangsten. U dient zich aan de voorgeschreven ringmaten te houden. Het is ondoenlijk voor iedere vogelsoort een optimale ringmaat te kunnen hebben. In verschillende landen worden deels verschillende ringmaten gebruikt, hoewel er binnen EURING wel enige afstemming is over de ringmaten die worden toegepast. Op basis daarvan wordt de lijst met ringmaten die in Nederland wordt gehanteerd zeer sporadisch aangepast.

In bijzondere gevallen (b.v. exceptioneel dunne of dikke poot bv. t.g.v. groeistoornissen of ziekten, zodat ongemak voor de vogel verwacht kan worden) kan van de  lijst  worden afgeweken door ringers die ruime ervaring met de desbetreffende vogelsoort hebben. Van zo'n bijzonder geval behoort u het Vogeltrekstation te berichten. In veel gevallen echter is het verstandig een vogel met een dergelijke afwijking in het geheel niet te ringen teneinde problemen te voorkomen.

Wilt u een vogelsoort ringen die niet in deze lijst voorkomt dan kunt u op basis van uw ervaring een verantwoordde ringmaat concluderen. Kijkt u daarvoor naar verwante soorten van dezelfde grootte. In zo'n geval behoort u het Vogeltrekstation te berichten, zodat we de lijst kunnen aanvullen.

Tenslotte: als praktijkman of -vrouw bent u de aangewezen persoon om verbeteringen en toevoegingen aan de lijst voor te stellen. Goed onderbouwde suggesties voor aanvullingen kunt u aan het Vogeltrekstation kenbaar maken.