Alle certificerings-bijeenkomsten worden vermeld in de digitale agenda op deze website. Opgeven kan via de webformulieren in het agenda-item.

Uw opgave ontvangen we graag uiterlijk 15 april. Tot 1 mei van dat jaar kunnen wij dan nog veranderingen en uitbreidingen aanbrengen in de bijeenkomsten, b.v. vanwege onvoorziene vele aanmeldingen. Na 1 mei kunnen wij dat niet meer. Dus als u in een jaar moet deelnemen, en u geeft zich op na 1 mei dan kunnen we geen plaats garanderen.

Advies: meldt u meteen aan als de agenda van certificerings-bijeenkomsten gepubliceerd wordt.

Deelnemen aan het certificerings-programma kan alleen met een geldige ringvergunning of assistent-verklaring.

We streven er naar om binnen de diverse veld- en theoriebijeenkomsten de volgende onderwerpen aan de orde te laten komen:

  • Soort-, leeftijd- en geslachtsherkenning van vogels in de hand
  • Biometrie
  • Onderscheid Bosrietzanger - Kleine Karekiet
  • Bepalen van de vetgraad
  • Beschrijven van rui
  • Vogels uithalen uit het mistnet
  • Fotograferen van vogels in de hand.

Tijdens speciale bijeenkomsten kunnen ook andere onderwerpen aan bod komen. Enkele bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor een bepaalde groep ringers en kunnen gesloten zijn voor deelname door anderen.

Op bezoek

Naast deelname aan een van de georganiseerde certificeringsbijeenkomsten is het ook mogelijk om een afspraak te maken met een door Vogeltrekstation aangewezen ringer of ringgroep. U kunt een keuze maken uit onderstaande tabel. Na uw bezoek rapporteert de gastheer de resultaten van uw certificering aan Vogeltrekstation.

 

 

Soort

Omschrijving

contactpersoon
Zwanen In juli en augustus kunt u mee om knobbelzwanen te vangen en ringen binnen het project van de Avifauna Groningen. protocol Jeroen Nienhuis Groningen
Ganzen Voor ringers die ganzen (gaan) vangen is er in mei, juni en begin juli de mogelijkheid de praktijk hiervan te leren bij Grauwe en Canadese ganzen op uiteenlopende plaatsen in Nederland. Stuur tijdig een e-mail om een afspraak te maken. Let op: u draait mee in het stricte vangschema van Berend en fungeert tijdens de vangst als assistent. Er is per vangst slechts plaats voor een certificeringskandidaat. protocol Berend Voslamber Ooypoler
Eenden wordt nog ingevuld  
Roofvogels In nauw overleg met de WRN is er een systeem opgezet waarin ringers die nestjongen van roofvogels ringen de praktijk kunnen laten toetsen. Een aantal ervaren roofvogelringers stellen hun tijd beschikbaar om ringers te ontvangen. U kunt een keuze maken uit de lijst rechts.

Een aantal ringers heeft zich gespecialiseerd op een of meerdere soorten:

  • Jan van Dijk: torenvalk
  • Leon Kelder: bruine kiekendief
  • Henk Castelijns: bruine kiekendief

De certificerings-leider kan geen mensen uit zijn eigen ringgroep certificeren. De WRN heeft een standaard protocol ontworpen dat én de gastheer én de bezoeker een goed houvast verschaft, zodat duidelijk is wat er van u wordt verwacht.

Jos Blakenburg Assendelft
Kees Boer Assendelft
Henk Castelijns Philippine
Arjan Dekker Groningen
Ton Eggenhuizen Almere
Romke Kleefstra Akkrum
Jaring Roosma Makkinga
Jannes Santing Exloo 0591-549620
Hanneke Sevink Baarn
Frans Stam Angerlo
Christiaan de Vries Wijnjewoude

 

Leon Kelder Den Oever
Jan van Dijk Zwolle

Steltlopers Voor ringers die steltlopers vangen is er in het najaar de mogelijkheid de praktijk te beleven bij VRS Calidris op Schiermonnikoog. De groep vangt elke maand gedurende nieuwe maan steltlopers m.b.v. mistnetten op het wad. vangdata worden vaak pas op korte termijn bekend gemaakt. protocol Wim Fokker  Schiermonnikoog

Scholekster

Voor ringers die scholeksters (gaan) vangen in het kader van het RAS-project is er in april, mei en juni de mogelijkheid de praktijk hiervan te leren op Schiermonnikoog, alwaar een langlopende populatiestudie naar deze soort wordt uitgevoerd. Omwille van de efficiëntie worden individuele afspraken zoveel mogelijk gecombineerd zodat in een klein groepje gewerkt kan worden. protocol

Kees Oosterbeek Schiermonnikoog

Kievit, goudplevier Klaas Koopman vangt genoemde soorten, en vaak ook andere steltlopers, jaarrond op diverse locaties in Zuidwest Groningen. Klaas certificeert volgens afspraak alle Wilsterflappers in de provincie Groningen. protocol Klaas Koopman Leek

Weidevogels

Voor ringers die weidevogels (zowel pulli als volwassen vogels) ringen is er de mogelijkheid in de maanden april, mei en juni de praktijk mee te maken in de Wieringermeer of in Friesland. E-mail voor een afspraak, want er is beperkt plaats. protocol

Wim Tijsen Wieringen
Willem Bil Friesland

Meeuwen Voor ringers die meeuwen en aanverwante soorten vangen is er de mogelijkheid een dag mee te gaan met Frank Majoor. Frank vangt kok- en stormmeeuwen op uiteenlopende plaatsen in het land, met name in de winter. protocol Frank Majoor
Sterns Voor ringers die sterns vangen is er in mei en juni de mogelijkheid de praktijk te beleven binnen het zwarte stern project in Utrecht en Zuid-Holland. protocol
n.b. Ook geaccepteerd voor meeuwenringers. 
Jan van der Winden
Kerkuil Voor ringers van kerkuilen is er de mogelijkheid in de maanden november, december en januari een dagdeel de praktijk te beleven bij dhr. Johan de Jong. Maak tijdig een afspraak, want er is beperkt plaats. protocol

Johan de Jong

Steenuil wordt nog ingevuld  

Oehoe

Het ringen van oehoes wordt in nnederland vormgegeven vanit de Oehoe Werkgroep Nederland (OWN). Er is beperkt plaats voor uilenringers om mee te gaan tijdens het ringen van jonge oehoe's. Deelname is afhankelijk van een aantal factoren en kan niet altijd gegarandeerd worden. Ook organiseert de OWN specifieke bijeenkomsten rondom biometrie en determinatie van oehoe's. Neem contact op met de OWN om meer te horen over de mogelijkheden.

Gejo Wassink