Overgangssituatie

Assistent ringers gestart voor 1 december 2017

Aspirant-ringers (voorheen assistent ringers)  die voor 1 december 2017 zijn gestart vallen nog onder de oude regeling. Examens van deze assistent-ringers moet wel al per soortgroep worden gedaan en ook moeten zij een theorietoets halen (dit is al huidig beleid). Daarnaast moeten zij ook voor bepaalde vangmiddelen een aanvullende praktijktoets doen (bv balchatri). Hetzelfde geldt voor huidige ringers die een uitbreiding naar een nieuwe soortgroep (of een bepaald vangmiddel) aanvragen. Deze aanvraag wordt dan eerst door Plaatsings- en Wetenschapscommissie (PWC) getoetst.

Assistent ringers die meer dan een jaar geleden (1 december 2016) zijn gestart met hun opleiding kunnen kiezen om over te stappen naar de nieuwe opleiding. Overstappen kan door het aanmeldformulier in te vullen. Het voordeel van overstappen is dat uw geplande ringactiviteiten (de projecten waar u aan wil gaan deelnemen) nu al worden getoetst door de Plaatsings- en Wetenschapscommissie (PWC) en dat u deze indien nodig al kunt aanpassen. Na uw ringexamen kunt u dan direct aan de slag en hoeven uw ringplannen niet meer getoetst te worden. Iedere aspirant-ringer die na 1 december 2017 examen doet moet dit al per soortgroep doen en ook de theoretische toets afleggen wanneer deze beschikbaar is.

 

Mentor

Ringers die momenteel al een assistent-ringer begeleiden krijgen de Mentorstatus als zij, indien beschikbaar (voor 1 maart 2018) het theorie- en Grielexamen succesvol afronden en de Mentor-workshop tijdens de Ringersdag in december 2017 bijwonen. Als de Mentor bij laatste certificering een aantekening heeft gekregen dan wordt er met deze begeleiders overlegd om tot een passende oplossing te komen.

Huidige assistent-ringers die examen aanvragen wordt gevraagd hun voorgenomen ringonderzoek te beschrijven. Deze plannen worden aan de PWC voorgelegd. De PWC kan deze goedkeuren of een alternatief / aanpassing van het voorgenomen ringwerk voorstellen.

Alle huidige assistent-ringers die al gestart zijn met hun opleiding (maar nog geen examen aanvragen) wordt ook gevraagd of zij Aspirant-ringer (met de intentie om eigen ringmachtiging te krijgen) of helper willen worden. Als zij Aspirant-ringer worden, dan moeten zij ook hun plannen uitwerken en een Opleider erbij zoeken.

Daarnaast vragen we Mentoren met meer dan 2 Aspirant-ringers om deze over te dragen, en zelf Opleider te worden van de ‘extra’ aspirant-ringers.