Na minimaal twee jaar is het mogelijk examen te doen om een eigen machtiging te halen. Met een machtiging bent u gemachtigd om zelfstandig te ringen. Op deze pagina leest u hoe het aanvragen van een examen en het examen zelf in zijn werk gaat.

Examen aanvragen

De mentor bepaalt of het tijd is voor een examen. Hij of zij neemt contact op met Vogeltrekstation om aan te geven dat de aspirant klaar is om zelfstandig aan de slag te gaan. De aspirant wordt dan gevraagd zijn/haar aspirant-portfolio op te sturen zodat Vogeltrekstation kan controleren of de leerdoelen zijn behandeld en het minimaal aantal vogels is gehaald.

Examen doen

Wanneer uit het portfolio blijkt dat aan alle eisen is voldaan, wordt er een examen georganiseerd. Dit bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste moet er een GRIEL-examen worden gehaald. Administratie is een heel belangrijk onderdeel van ringwerk; als de gegevens niet goed worden vastgelegd dan is alles voor niets. Het GRIEL-examen is een theoretisch examen dat thuis achter de computer kan worden uitgevoerd. De toets bevat een aantal vragen over de werking van GRIEL en er moeten ringgegevens ingevoerd worden. Het GRIEL-examen zal op termijn worden uitgebreid tot een volledig theorie-examen waarin ook andere zaken behalve de administratie aan bod komen.

Wanneer het GRIEL-examen met een voldoende is afgesloten, wordt het praktijkexamen georganiseerd. Vogeltrekstation gaat op zoek naar een examinator voor de aspirant. Het examen vindt plaats op een plek waar de aspirant nog niet eerder geweest is, en het examen wordt afgenomen door een ringer die de aspirant niet kent. Dit is om te zorgen dat de aspirant objectief wordt beoordeeld. Tijdens het praktijkexamen stelt de examinator vragen om de soorten- en vogelkennis te testen. Tevens wordt er gelet op de vaardigheid in het hanteren en ringen aanleggen.

Na afloop vult de examinator een beoordelingsformulier in en stuurt deze op naar Vogeltrekstation. Wanneer het praktijkexamen voldoende is gemaakt, is de aspirant echt klaar met de opleiding, en krijgt hij of zijn een eigen machtiging om zelfstandig vogels te mogen ringen.