De Ringersvereniging is opgericht in 1990 als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid om het vogelringwerk in Nederland in stand te houden en te verbeteren en de belangen van haar leden te behartigen bij instanties zoals Vogeltrekstation (VT), het NIOO-KNAW en het ministerie van EZ.

Het bestuur van de Ringersvereniging denkt daartoe mee met Vogeltrekstation en NIOO-KNAW over het te volgen beleid rond het vogelringwerk in Nederland en is lid van het Managementteam van Vogeltrekstation. Met het Vogeltrekstation worden projecten ontwikkeld en waar mogelijk samen met de leden uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is de vervaardiging van een Ringatlas.

De Ringersvereniging heeft aandacht voor de financiering van het ringwerk en het zoeken naar mogelijkheden voor een intensiever gebruik van de ringgegevens. Daarnaast streeft de vereniging naar verbreding van kennis en vaardigheden van ringers en is daarom nauw betrokken bij het vorm geven van opleiding en certificering van ringers.

Lid worden

Alle ringers en aspirant-ringers kunnen lid worden van de Ringersvereniging. Leden oefenen via dit lidmaatschap invloed uit op het beleid van Vogeltrekstation. Daarnaast kan het bestuur donateurs tot de vereniging toelaten.

Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden via deze email link onder opgave van naam, adres, e-mail en nummer ringmachtiging. Kosten: 10 euro per jaar.

  • Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van de Ringersvereniging en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
  • De Ringersvereniging organiseert samen met Vogeltrekstation certificeringsdagen.
  • Leden worden op hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging door middel van een Nieuwsbrief.
  • Voorafgaand aan de jaarlijkse ‘Ringersdag’ organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering. Leden kunnen dan zaken aan de orde stellen die hen bezig houden, ook worden jaarrekening en begroting besproken en vindt wisseling van bestuursleden plaats.

Samenstelling bestuur

Voorzitter   Tijs van den Berg 2018 
Secretaris   Erik Kleyheeg 2018  
Penningmeester   Marcel Sandifort 2017  
Lid   Raymond Klaassen 2015  
Lid   Bonnie van der Hulst 2021  

Leden worden van harte uitgenodigd om zaken waar zij tegenaan lopen met het bestuur te delen door één van de bestuursleden te benaderen of te mailen naar het algemene e-mailadres


  • KvK nummer 20124589
  • Het bestuur werkt waar mogelijk volgens de Code Good Governance voor non-profit organisaties