Op zaterdag 17 oktober 2015 is er weer gevangen in het Dassenbos. Barbara Tomotani, Jonne Kleyheeg en Erik Kleyheeg zijn aanwezig en Henk van der Jeugd legt een bliksembezoek af. De omstandigheden lijken ideaal, want door het gebrek aan wind en zon zijn de netten nauwelijks zichtbaar voor de vogels. Bovendien worden elders in het land grote aantallen trekvogels gemeld, maar dat speelt vooral een rol langs de kust.

Na de eerste ronde langs de netten blijken winterkoningen en roodborsten het meest talrijk. We vangen bijna net zoveel geringde als ongeringde vogels, dus van aankomst van trekvogels merken we vandaag niet zoveel. De eindstand komt uit op 40 vogels, waarvan 24 nieuw en 16 terug.

Halverwege de ochtend worden we aangenaam verrast door een goudhaan, het kleinste vogeltje van Nederland. Het is een jonge vogel die misschien al meer dan duizend kilometer heeft afgelegd om hier terecht te komen. Ongelofelijk dat een vogeltje van pas een paar maanden oud en een gewicht van nog geen 6 gram zo’n enorme reis kan afleggen. Zijn oranje kruinveertjes verraden dat het een mannetje is.

Rond de middag vangen we een aantal merels waarbij erg mooi het verschil in leeftijd te zien is. In het najaar kun je bij veel soorten gemakkelijk zien welke individuen dit jaar geboren zijn, en welke een volwassen kleed hebben. Jonge merelmannen ruien van hun bruine jeugdkleed naar het zwarte verenpak van een volwassen man, waardoor sommige jonge vogels nog bruin gevlekt zijn. Ook moet hun zwarte snavel nog geel kleuren. Naar het voorjaar toe zal het steeds moeilijker worden om hun leeftijd te bepalen, maar doordat deze vogels nu een ring hebben, kunnen we de komende jaren precies terugrekenen hoe oud ze zijn.

In het Dassenbos worden het gehele jaar vogels gevangen. In het broedseizoen gebeurt dat in het kader van het CES project, maar ook buiten het broedseizoen proberen we regelmatig te vangen om te kijken hoe het de lokale vogels die hier overwinteren, en de gasten van elders vergaat. Wil je een keer meedoen, neem dan contact op met de medewerkers van het Vogeltrekstation.


vanggegevens van vandaag

vangstresultaten 2015 2014 2013