Het is een koude vrijdagochtend in het Dassenbos. Wender Bil, Robert Benjamins, Bernice Goffin en Martijn Terpstra staan al klaar om de netten weer op te zetten met als doel zo veel mogelijk merels te vangen. Dit wederom voor het Usutu-virus onderzoek, waar we al vaker aandacht aan hebben besteed op deze blog. In tegenstelling tot twee weken geleden gaat dit zonder valpartijen of ingesneden vingers, een goed voorteken.

Vanwege de kou wordt de eerste ronde snel gelopen, dit is niet alleen goed voor de vogels, maar we kunnen zo onszelf ook warm houden. Het eerste net geeft ons gelijk wat we wilden, een merel! In het laatste net blijkt iets groters te zitten, is het een duif? Een kleine sprint liet al snel zien dat het ging om een sperwer vrouw! Deze soort is nog maar één keer eerder in het Dassenbos gevangen. Een mooie vangst, helemaal zo kort na het vangen van de eerste havik een maand geleden. Eén appje was genoeg voor Kim Peterse om binnen een paar minuten op de ringplek te staan en deze indrukwekkende vogel te aanschouwen.

De tweede ronde vinden we alweer iets moois in de netten, een prachtige mannelijke goudvink. Voor de meesten van ons de eerste keer dat we deze soort van zo dichtbij konden zien. Verder vangen we die ochtend roodborst, koolmees, vink, heggenmus, boomkruiper en een kleine vuurgoudhaan die de pech had om met deze kou twee keer het net in te vliegen.

Op het moment dat we allemaal smachten naar een warme kop chocomelk besluiten we de netten weer af te breken. We hebben geluk, want er wachten nog twee merels op ons, wat een totaal brengt op vier merels deze ochtend, een fijne score.

Martijn Terpstra

vanggegevens van vandaag

vangstresultaten 2017 2016 2015 2014 2013