Met als doel om merels te vangen in kader van het Usutuvirus-project, heeft Wender Bil vanochtend vroeg weer de netten in het Dassenbos opengeschoven. De eerste ronde bracht gelijk iets moois met zich mee: De eerste goudvink van dit jaar is binnen! Hiermee komt het spectrum van dit jaar op 30 soorten te staan.

Helaas ging dit hoogtepunt aan Kim Peterse (en dus ook het fototoestel) voorbij, die tijdens de tweede ronde Wender kwam versterken. Deze ronde was voornamelijk populair bij de mezen, wat te voelen was aan de vingers. Mezen hebben de neiging om zich fel af te reageren op de weke delen van de handen met hun scherpe snaveltjes. Denk daarbij aan nagelriemen en het geniepig vastpakken van het bovenste laagje huid. Maar ook dat hoort erbij. Verder hingen er die ronde nog enkele roodborsten en een tjiftjaf in het net.

Tot onze verbazing hing er in een van de netten ook een ekster. Grotere vogels blijven vaak slecht zitten in een fijnmazig net en daarom vang je ze zelden. Ook zijn eksters en kraaien net iets te pienter om in deze valstrikken te trappen. Om te verijdelen dat de ekster zou ontsnappen, trokken we een klein sprintje. Tevergeefs. De vogel zag ons, draaide zich om in het net en vloog er met hetzelfde gemak weer uit. Waarschijnlijk was de ekster afgekomen op de gaai die wel in het net was blijven zitten. Ondanks de gevlogen ekster kunnen we de dag bestempelen als geslaagd, want vlakbij de gaai hing een fris uitziende merel. Een bloedmonster en uitstrijkjes uit de keel en de clocaca zijn opgestuurd naar de collega’s van het EMC in Rotterdam. Volgende week weten of deze merel het Usutuvirus onder de leden had of niet…

Naast de genoemde vogels zijn er ook kool-, pimpel- en staartmezen, boomkruipers en een vuurgoudhaantje gevangen. Hiermee komt de dag-score op 10 soorten en 25 vogels te staan. 

Kim Peterse

Onze vangsten zijn terug te vinden op trektellen.nl:

vanggegevens van vandaag

vangstresultaten 2017 2016 2015 2014 2013