Naast het organiseren van langlopende monitoring projecten doet Vogeltrekstation ook meer soortgericht onderzoek. Ook in dat onderzoek staat het volgen van indivduele vogels met ringen of andere methoden centraal.

Veel van dit onderzoek doen we in samenwerking met de afdeling dierecologie van het NIOO-KNAW, waar we een eigen onderzoeksgroep hebben. Daarnaast doen we ook onderzoek samen met andere partners. Momenteel lopen de volgende onderzoeksprojecten:


Deze pagina is nog onder constructie. Blijf terugkeren!