Het CES project wordt georganiseerd door Vogeltrekstation en SOVON.