De projecten van Vogeltrekstation hebben als doel kennis te vergaren over trek, aantallen, overleving en reproductie van vogels. Iedereen met een geldige ringmachtiging kan meedoen. We doen ook soortgericht onderzoek waarin het volgen van individuele vogels centraal staat.

Vogeltrekstation organiseert drie demografische monitoringprojecten waarin overleving en reproductie van algemene zangvogels worden onderzocht. Sinds 1994 kennen we het Constant Effort Site project (CES), iets later is daar het Recapturing Adults for Survival (RAS) project aan toegevoegd, en sinds 2011 richt het ring-MUS project zich specifiek op de demografie van stadsvogels. Daarnaast worden er gericht nestjongen van Nederlandse broedvogels gerigd binnen het Pullen project. In de sectie 'monitoringprojecten'leest u meer over deze projecten. 

Daarnaast doet het Vogeltrekstation ook ander onderzoek, dikwijls gericht op de demografie of migratie van één soort of soortgroep. We doen dat bijna altijd in samenwerking met andere onderzoeksgroepen, en sinds 2013 binnen het CAPS, een samenwerkingsverband tussen de afdeling Dierecologie (NIOO-KNAW), het Vogeltrekstation (NIOO-KNAW), Sovon Vogelonderzoek Nederland, het Institute for Water and Wetland Research van de Radboud Universiteit Nijmegen en Vogelbescherming Nederland.