Na meldingen in Hongarije, Polen, Duitsland, Kroatiƫ en Oostenrijk is nu officieel vastgesteld dat de dode kuifeenden die in Nederland zijn gevonden besmet waren met het voor deze soort zeer dodelijke H5N8 virus. Het vogeltrekstation (NIOO-KNAW) is immiddels gestart met een breedschalige bemonstering van 'risicosoorten' zoals eenden, zwanen en meerkoeten om meer te weten te komen over de verspreiding van het virus en zicht te krijgen op de wijze waarop de introductie van het virus in Europa heeft plaatsgevonden. We richten ons daarbij juist op soorten waarvan op basis van eerder onderzoek mag worden aangenomen dat ze het virus zonder zelf ziek te worden kunnen verplaatsen. Aan de bemonstering werkt een groot aan ringers en onderzoekers mee. De bemonstering wordt in nauwe samenwerking met het Erasmus MC uitgevoerd.

De foto toont het opruimen van kuifeenden nabij Zeewolde (foto: ANP).