Wageningen 23 november 2014 - Sinds zondagmiddag 23 november is er een nieuwe regeling van kracht waaronder het vangen van wilde vogels in heel Nederland nog altijd verboden is. De regeling heeft een duur van 21 dagen (tot zondag 14 december). Voor meer informatie kijk hier.

Zolang er geen versoepeling van de regeling voor ringers door het Ministerie van EZ wordt afgekondigd wordt vangen en ringen met klem ontraden!