In verschillende delen van het land zijn dode duiven gevonden die besmet waren met de vogelziekte Het Geel. Het gaat vooral om houtduiven, blijkt uit meldingen via het online meldpunt van het DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) en Sovon. Daarnaast worden al geruime tijd dode groenlingen gemeld die besmet zijn met het geel. Verschillende vogelringers in Zuid Nederland hebben dode groenlingen gerapporteerd en constateren een duidelijke afname van de soort in de vangsten.

De besmettelijke ziekte Het Geel is opgedoken in Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De ziekte wordt veroorzaakt door de parasiet Trichomonas gallinae. Met name duiven, roofvogels en vinken zijn vatbaar. Besmetting vindt plaats door direct onderling contact of via besmet voedsel of water. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, honden en katten.

Het Geel herkennen

Vogels die Het Geel hebben, zijn suf, zitten ‘bol’ en zijn te zwak om te vliegen. Door ontstekingen in snavelholte, keel, krop en slokdarm verloopt het innemen van voedsel en water vaak moeizaam, en kan voedsel niet goed worden doorgeslikt of wordt het weer opgerispt en valt uit de bek. Hierdoor verhongeren de vogels of stikken soms. Het verloop van de ziekte kan snel gaan. De naam Het Geel komt omdat in de meeste gevallen het ziektebeeld gekarakteriseerd wordt door een witgele ophoping in de mondholte, keel, krop en slokdarm. Dit beeld past echter ook bij andere ziekten, zoals vogelpokken. Nader onderzoek moet dus uitwijzen of het echt om Het Geel gaat.

Het is belangrijk om bij het voeren van tuinvogels de noodzakelijke hygiëne in acht te nemen om te voorkomen dat vogels doodgaan door ziekten die via de voerplaats worden overgedragen. Aangeraden wordt om voedertafels en voedersilo's regelmatig goed schoon te maken.

Dode vogels melden
Treft u dode vogels aan? Meld ze dan via de website van DWHC of Sovon.