2015 is het tiende jaar op rij dat de zeearend in Nederland broedt. Het lijkt voor zeearenden een uitzonderlijk goed broedjaar te worden.

Sinds 2006 broedt de imposante zeearend Haliaeetus albicilla weer in Nederland. Het eerste broedgeval van deze grote roofvogel was in de Oostvaardersplassen, waar de vogels nu al tien jaar elk jaar met succes broeden. En ook verder gaat goed met de zeearend in Nederland. Dit jaar wordt er zelfs op vijf locaties gebroed: in de Oostvaardersplassen, de IJsselmonding (een nieuwe locatie), op twee plekken in de Biesbosch en op een eiland in het Zwarte Meer (ook een nieuwe locatie).

Tot en met 2014 zijn er op zes broedlocaties maar liefst 28 jongen uitgevlogen, waarvan er 19 zijn geringd door bij het Vogeltrekstation aangesloten ringers. Het ringen van vogels geeft inzicht in de verspreiding en de overleving van de jonge vogels. Vaak wordt een eerste broedjaar niet geringd, en soms is het praktisch gezien niet mogelijk om te ringen omdat het nest op een ontoegankelijke plek ligt.

Grote storm

De zeearenden in het Lauwersmeer zaten dit jaar twee weken op het nest, maar begin april viel er door een storm een grote tak op het nest. Toen zijn ze gestopt met broeden. Het paar op het eiland in de IJsselmonding broedde vorig jaar in het Roggebotzand en was vaak aan het jagen in de IJsselmonding. De broedpoging in het Roggebotzand mislukte vorig jaar na een paar weken broeden.

Het vrouwtje in de IJsselmonding werd in 2007 als jong in de Oostvaardersplassen geringd. Het lijkt er op dat er twee jongen in het nest zijn. Het vrouwtje in het Zwarte Water is ook een nakomeling van het paar uit de Oostvaardersplassen.

In de Biesbosch, op steenworp afstand van de Randstad, broeden sinds twee jaar maar liefst twee paartjes zeearenden. In één nest zijn dit jaar drie jongen gesignaleerd. Drie jongen zijn zeldzaam. Vorig jaar had de Oostvaardersplassen de primeur: toen waren er ook drie jonge zeearenden. Daardoor gaat het hard met de populatie.

De zeearenden in de Oostvaardersplassen broeden inmiddels dus al voor het tiende jaar op rij. Staatsbosbeheer-boswachter Hans Breeveld: “En ook dit jaar zijn er weer jongen in de Oostvaardersplassen. De zeearenden in de Oostvaardersplassen hebben door de jaren heen verschillende nesten gebruikt. Het is echt bijzonder dat ze ieder jaar met succes jongen groot brengen. We zijn er ongelooflijk trots op.”

Toekomst

Zeearenden houden van grote, open gebieden met veel water. In veel gebieden in Nederland worden overzomerende zeearenden gesignaleerd, onder andere in de IJsseluiterwaarden en bij het Zuidlaardermeer.

Boswachter Thomas van der Es uit de Biesbosch: “De toekomst ziet er voor de zeearenden goed uit. Onlangs werden maar liefst zes nog niet volwassen zeearenden op het Krammer Volkerak en bij het Haringvliet gezien. De jonge zeearenden blijven overzomeren, dat is een goed teken. We verwachten dat er in de toekomst nog meer zeearenden zullen broeden in ons land, en zullen uitwaaieren naar onze zuiderburen.”

Het gaat bovendien erg goed met de zeearend in Duitsland (in 2010 700 broedparen) en in Denemarken (in 2011 38 broedparen, bron: SOVON).

 


  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer, boswachter Thomas van der Es (Biesbosch), T. 06 - 51 40 81 90, boswachter Hans Breeveld (Oostvaarderplassen), T. 06 – 5495 73 95, boswachter Ger Klijnstra (IJsselmonding), T. 06 – 5068 00 75 of met het Vogeltrekstation: 0317 - 47 34 65