Schore 25 maart 2011 - In het Zeeuwse Schore, gemeente Kapelle is bij een pluimveebedrijf met 127.500 legkippen vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een laagpathogene H7 variant. Conform Europese regelgeving moet het bedrijf echter preventief geruimd worden omdat er een kans bestaat dat het virus binnen het bedrijf tot een hoogpathogene variant muteert. Het nieuws is zojuis bekend gemaakt op de website van de rijksoverheid.

In het nieuwsbericht wordt het vermoeden uitgesproken dat de besmetting is ontstaan door wilde vogels. Het is mogelijk dat deze uitbraak het begin is van een serie uitbraken zoals eerder in 2005 en 2006. Omdat het vooralsnog om een laagpathogene variant gaat is dat erg onwaarschijnlijk. Mocht het onverhoopt toch gebeuren dan zijn verregaande maatregelen te verwachten en kan ook het vang- en ringwerk beinvloed worden. Via deze website worden ringers en overige betrokkenen op de hoogte gehouden.