Vogelgriep maakt veel slachtoffers onder de wilde vogel populatie, met name kolonievogels en watervogels hebben het zwaar dit jaar. Vogeltrekstation heeft een handleiding geschreven voor de huidige situatie speciaal voor de ringers.

Deze beknopte praktische handleiding is bedoeld voor iedereen die in Nederland wilde vogels ringt met een machtiging van Vogeltrekstation. Om de impact van hoog-pathogene vogelgriep op vogels te kunnen meten is het van belang dat ringwerk, en daaraan gekoppelde surveillance van vogelgriep en andere zoönosen door middel van bemonstering, doorgaat. In dit document vindt u praktische richtlijnen waarmee u verdere besmetting van vogels en gebieden kunt voorkomen, en waarmee u zichzelf tegen besmetting kunt beschermen.

Klik hier voor het hygiëneprotocol.

 

 

 

 

 

 

Vogelgriepsterfte onder grote sterns, Mokbaai, Texel. Foto door Mardik Leopold