Het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 maakt veel slachtoffers onder met name kuifeenden en futen. Er zijn al duizenden dode dieren opgeruimd. Ook is het virus op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen vastgesteld. Op 14 november heeft staatssecretaris van Dam extra maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Eén van de maatregelen is een verbod op het vangen van wilde watervogels. Het vangen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is hiervan uitgesloten en ringonderzoek en AI monitoring kunnen tot nader order doorgaan. Wel roepen we ringers op terughoudendheid te betrachten en alleen te vangen indien echt nodig. Leg omstanders goed uit wat je doet en met welk doel. Na de uitbraak in Biddinghuizen zijn de maatregelen verder uitgereid, maar ook deze uitbreding betekent vooralsnog geen inperking van het vangen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek.

H5N8 was voor het laatst in Nederland in 2014/15. Toen zorgde het virus voor besmetting van pluimvee in vijf bedrijven, maar waren er geen meldingen van veel slachtoffers onder wilde vogels. Dit jaar is dat anders. Van kuifeenden, en in iets mindere mate ook tafeleenden, is bekend dat ze vrijwel direct ziek worden van hoogpathogene vogelgriepvirussen. Bij uitbraken van het H5N1-virus in 2005 en 2006 werd in Frankrijk, Duitsland en Zweden ook massale sterfte van kuif- en tafeleenden geconstateerd. Experimenteel onderzoek (Keawcharoen et al. 2008) heeft de vatbaarheid van kuif- en tafeleenden ook bevestigd. Het is echter niet uitgesloten dat het virus ook aanwezig is in andere soorten watervogels zonder dat dit tot sterfte leidt. Daarom wordt de intensieve monitoring onder wilde watervogels voortgezet.

Indien u dode vogels aantreft kunt u dat melden op het meldpunt van Sovon en DWHC. Als het meerdere vogels bij elkaar betreft en u vermoedt dat het vogelgriepslachtoffers kunnen zijn, belt u dan ook met de NVWA: 045 – 546 31 88. Personeel van dierenambulances en vogelasielen kunnen dode watervogels opruimen volgens de handleiding van de NVWA